Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

USB-printer wordt niet of soms niet gedetecteerd door de FRITZ!Box

Een USB-printer die is aangesloten op de FRITZ!Box wordt niet of soms niet gedetecteerd door de FRITZ!Box. Als de fout zich voordoet, wordt de printer niet weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Home Network > USB / Storage".

Als de printer telkens opnieuw wordt gedetecteerd, wordt in de Event Log van de FRITZ!Box de melding "USB device xxx, Class 'USB x.x (full-speed) printer', plugged in" weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!Box opnieuw opstarten

  1. Koppel de FRITZ!Box gedurende 5 seconden los van de stroomvoorziening.

    Opmerking:De instellingen van de FRITZ!Box blijven daarbij behouden. Het opnieuw opstarten duurt ongeveer 2 minuten. Gedurende deze tijd heb je geen toegang tot de gebruikersinterface.

2 Meest recente FRITZ!OS installeren

  1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

3 Printer rechtstreeks met FRITZ!Box verbinden

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de printer hebt verbonden met de FRITZ!Box via een USB-hub:

  1. Sluit de printer bij wijze van test rechtstreeks, d.w.z. zonder USB-hub, aan op de FRITZ!Box.
  2. Als de printer nu wel wordt gedetecteerd, dan is de USB-hub defect of de hub ondersteunt de aangesloten printer niet.

4 Andere kabel testen

De printer is mogelijk met een te lang of een verkeerd USB-kabel aangesloten op de FRITZ!Box:

  1. Gebruik een zo kort mogelijke USB-kabel van goede kwaliteit om de printer aan te sluiten op de FRITZ!Box.

5 All-in-one printer ondersteunt bedrijfsmodus niet

All-in-one printers (multifunctionele printers met print-, scan- en faxfunctie) die met een USB-kabel met op de FRITZ!Box worden aangesloten, melden zich bij de FRITZ!Box aan als verschillende apparaattypen. Als een dergelijke printer via een USB-kabel wordt gebruikt als netwerkprinter, kunnen niet alle functies worden gebruikt:

6 Controleren of printer goed werkt

  1. Sluit de printer bij wijze van test aan op een USB-poort van je computer.
  2. Als de computer de printer niet detecteert, is de printer of de USB-kabel defect. Neem in dit geval contact op met de fabrikant.