Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!DECT-radiatorthermostaat kan niet worden aangemeld

Het lukt niet om een radiatorthermostaat, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 301, aan te melden bij de FRITZ!Box. Nadat de batterijen in het apparaat zijn geplaatst, wordt op de display eerst "PREP" of "Gerät wird vorbereitet" weergegeven en vervolgens "INST" of "Gerät wird angepasst". Nadat op de DECT-knop op de FRITZ!Box is gedrukt, wordt de DECT-verbinding echter niet tot stand gebracht. Het symbool voor de draadloze verbinding wordt op de display van de radiatorthermostaat niet permanent weergegeven. In de FRITZ!Box wordt de foutmelding "Could not complete registration of the FRITZ! actuator" weergegeven.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Maximaal aantal bereikt

Bij de FRITZ!Box kun je maximaal twaalf radiatorthermostaten aanmelden. Als je al twaalf apparaten hebt aangemeld, kun je geen andere apparaten meer aanmelden.

Opmerking:Het aanmelden van een radiatorthermostaat heeft geen invloed op het aantal telefoons, DECT-repeaters of schakelbare contactdozen, bijvoorbeeld FRITZ!DECT 200, dat kan worden aangemeld.

2 Toetsblokkering deactiveren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Buttons and LEDs".
 3. Klik op het tabblad "Keylock".
 4. Schakel de toetsblokkering uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 "Reduce DECT field strength" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "Reduce DECT field strength" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 "DECT Eco" uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Radio Field Strength" de optie "DECT Eco" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Versleuteling inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Schakel in de sectie "Security" de optie "Permit only secure DECT connections (recommended)" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als de optie was uitgeschakeld, moet je de FRITZ!Box vervolgens één keer opnieuw opstarten via de gebruikersinterface ("System > Backup > Restart").

6 Pincode instellen

Automatische aanmelding werkt alleen als je de pincode instelt op "0000" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "DECT".
 3. Voer in de sectie "Registration" de pincode "0000" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

7 Radiatorthermostaat opnieuw aanmelden

Fabrieksinstellingen van de radiatorthermostaat laden

 1. Druk op op de radiatorthermostaat op de toets "Menu".
 2. Selecteer de menuoptie "RES" of "Zurücksetzen" en druk op "OK".
 3. Druk nog een keer op "OK".

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

DECT-verbinding tot stand brengen

 1. Verwijder de batterij gedurende ten minste 30 seconden uit het batterijvak van de radiatorthermostaat.
 2. Als de radiatorthermostaat niet op de radiator is gemonteerd:
  1. Plaats de batterijen weer in de radiatorthermostaat. Op de display wordt eerst "PREP" of "Gerät wird vorbereitet" weergegeven en vervolgens "INST" of "Gerät wird angepasst".
  2. Druk binnen 90 seconden op de "Fon/DECT"-knop op de FRITZ!Box en houd de knop ingedrukt tot de "Fon/DECT"-led van de FRITZ!Box begint te knipperen.
    • De verbinding met de FRITZ!Box wordt tot stand gebracht.
  • Als de radiatorthermostaat op de radiator is gemonteerd:
  1. Plaats de batterijen weer in de radiatorthermostaat. Op de display wordt eerst "PREP" of "Gerät wird vorbereitet" weergegeven en vervolgens "INST" of "Gerät wird angepasst".
  2. Houdt de toets "OK" ingedrukt tot op de display "ADAP" of "Gerät wurde erfolgreich installiert" wordt weergegeven. De ventielinstelling is voltooid als de vooraf ingestelde temperatuur op de display verschijnt.
  3. Druk op de "Fon/DECT"-knop op de FRITZ!Box en houd de knop ingedrukt tot de "Fon/DECT"-led van de FRITZ!Box begint te knipperen.
  4. Druk binnen 90 seconden op de toets "Menü".
  5. Gebruik het instelwieltje op de radiatorthermostaat om de menuoptie "FUNK" of "Anmeldung" te selecteren en druk vervolgens op de knop "OK".
   • Op de FRITZ!DECT 301 wordt de melding "Anmeldung war erfolgreich" weergegeven.
  6. Wacht tot op de display van FRITZ!DECT 301 "SUCH" begint te knipperen en druk vervolgens op de knop "OK".
   • De verbinding met de FRITZ!Box wordt tot stand gebracht.

De draadloze verbinding is tot stand gebracht zodra op de display van de radiatorthermostaat het symbool voor de bestaande draadloze verbinding verschijnt.