Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Slechte spraakkwaliteit tijdens telefoonverbindingen

Tijdens telefoongesprekken treedt soms of altijd een van de volgende storingen op:

 • Tijdens telefoongesprekken treden storingen op zoals echo, uitval, vertraging of sterke storende geluiden.
 • Tijdens het bellen is een sterk en storend ruizen te horen.
 • De stem van een of beide gespreksdeelnemers klinkt vervormd of haperig.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Meest recente software van de telefoon installeren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je een FRITZ!Fon gebruikt:

 1. Installeer de meest recente software op de telefoon.

3 Repeater(s) als interferentiebron uitsluiten

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je een of meer repeaters gebruikt om het DECT-bereik van de FRITZ!Box uit te breiden en er tijdens het bellen met draadloze telefoons storende geluiden te horen zijn:

 1. Koppel alle repeaters los van het elektriciteitsnet.
 2. Controleer of je de storende geluiden nog steeds hoort als je in de buurt van de FRITZ!Box belt met een draadloze telefoon.
 3. Als je de storende geluiden niet meer hoort, voer dan de stappen uit van de handleiding Storende geluiden bij gebruik van een DECT-repeater. In dit geval is de repeater niet goed aangesloten op de FRITZ!Box verkeerd geplaatst.
  • Als je nog steeds storende geluiden hoort, sluit de repeater dan weer aan op het elektriciteitsnet en ga verder met de volgende stap.

4 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
 3. Klik op het tabblad "Opnieuw opstarten" ("Herstart").
 4. Klik op de knop "Opnieuw opstarten".

5 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale plaats voor de FRITZ!Box bepalen en de mobiele antennes optimaal uitrichten:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE-informatie".
 3. Klik op het tabblad "Ontvangst".
 4. Klik op de knop "Uitlijnhulp starten".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.

   Belangrijk:Als je de FRITZ!Box op een zolder of vensterbank plaatst, let dan op dat de toegestane bedrijfstemperatuur van 0° tot 40° Celsius niet wordt overschreden.

  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
  4. Lijn de antennes van de FRITZ!Box indien mogelijk in een hoek van 90° ten opzichte van elkaar uit. Plaats bijvoorbeeld een antenne verticaal en de andere horizontaal.

6 Kwaliteit van de LTE-verbinding controleren

Een slechte LTE-verbinding heeft het grootste effect op realtimeoverdracht zoals internettelefonie. Met name het uploaden wordt negatief beïnvloed, en dus de kwaliteit van de spraakgegevens die worden overgebracht naar de partij die wordt gebeld. Controleer daarom of de kwaliteit van de LTE-verbinding voldoende is voor internetgesprekken:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE-informatie".
 3. Klik op het tabblad "Mobiel netwerk".
 4. Controleer bij "Antennesignaal en verbindingskwaliteit" welke "SINR"- en "RSRP"-waarden worden weergegeven voor "Antenne 1" van de FRITZ!Box.
 5. Als de SINR-waarden positief zijn en de RSRP-waarden beter zijn dan -105, ga dan verder met de volgende stap. De signaalkwaliteit van de LTE-verbinding is voldoende voor internetgesprekken.

  Voorbeeld:
  Als de SINR-waarde 10 is en de RSRP-waarde -95, dan is de slechte spraakkwaliteit die je ondervindt niet te wijten aan de LTE-verbinding.

  • Als de SINR-waarden negatief zijn en de RSRP-waarden lager zijn dan -105, dan kan de slechte kwaliteit van het LTE-signaal storingen veroorzaken bij internetgesprekken.

   Voorbeeld:
   Als de SINR-waarde -3 is en de RSRP-waarde -115, dan is de slechte spraakkwaliteit die je ondervindt, over het algemeen te wijten aan de LTE-verbinding.

   Als je de FRITZ!Box gebruikt in het dekkingsgebied van je LTE-provider waar je alleen buitenshuis dekking hebt of in gebouwen met een sterk afschermingseffect vanwege bouwkundige of omgevingsomstandigheden, sluit dan een LTE-buitenantenne aan op de FRITZ!Box. De LTE-antennes van de FRITZ!Box zijn op deze locatie niet voldoende voor een optimale LTE-verbinding.

7 Belvolume lager zetten

 1. Zet het belvolume van de telefoon lager.

  Opmerking:Op een FRITZ!Fon zet je het belvolume lager als je tijdens een oproep op de bedienings- en navigatietoets op het pictogram "pijl omlaag" of "telefoonboek" drukt.

8 USB 3.0-apparaten van FRITZ!Box loskoppelen

 1. Koppel bij wijze van test alle USB 3.0-apparaten los van de USB-poorten van de FRITZ!Box.
 2. Als het probleem nu niet meer optreedt, veroorzaakt een USB-apparaat interferentie op de draadloze verbinding. Verhelp de interferentie die wordt veroorzaakt door het USB-apparaat.

9 Draadloze telefoons bij de FRITZ!Box aanmelden

 1. Meld alle draadloze telefoons bij het basisstation van de FRITZ!Box aan en schakel andere basisstations uit.

10 Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw aanmelden

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt bij een FRITZ!Fon en je geen problemen met de spraakkwaliteit ondervindt bij gebruik van andere telefoons:

Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen

 1. Druk bij de telefoon op de toets "Menu".
 2. Ga naar het menu "Instellingen" en druk op "OK".
 3. "Terugzetten" > "OK" > "OK"

Telefoon verwijderen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik op de knop (Verwijderen) om de telefoon in kwestie te verwijderen.

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
 3. Klik op het tabblad "Opnieuw opstarten" ("Herstart").
 4. Klik op de knop "Opnieuw opstarten".

Telefoon opnieuw aanmelden

11 FRITZ!Box voor internettelefonie configureren

Prioriteringsregel voor internettelefonie instellen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Prioriteren".
 4. Controleer onder "Realtimetoepassingen" of er een regel voor "Internettelefonie" is ingesteld.
 5. Als er geen regel is ingesteld, klik dan op "Nieuwe regel".
 6. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de optie "Alle apparaten" (standaardwaarde) als netwerkapparaat.
 7. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Geef de netwerktoepassing aan:" de optie "Internettelefonie".
 8. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Andere toepassingen configureren

Toepassingen zoals filesharingprogramma's of onlinegames brengen veel parallelle internetverbindingen tot stand. De functie "Traffic Shaping" van de FRITZ!Box waarborgt dat spraakgegevens prioritair zijn en gelijkmatig worden overgebracht, maar deze toepassingen kunnen storingen veroorzaken die om technische redenen slechts beperkt kunnen worden gecompenseerd. Daarom bieden veel toepassingen de volgende instelmogelijkheden:

 1. Verminder in de toepassing het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen.
 2. Verminder in de toepassing de maximale beschikbare gegevenssnelheid.
 3. Als er nog steeds storingen zijn of als de toepassing deze instelmogelijkheden niet heeft, configureer dan de toepassing als achtergrondtoepassing in de FRITZ!Box.

Met de functies voor echocompensatie en traffic shaping garandeert de FRITZ!Box een hoge spraakkwaliteit. Als je nog steeds echo, vertraging of korte uitval opmerkt, ligt de oorzaak bij de gebruikte telefoon, je internetprovider of telefonieprovider. De FRITZ!Box heeft hier geen invloed op.