Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Slechte spraakkwaliteit tijdens telefoonverbindingen

Tijdens telefoongesprekken treedt soms of altijd een van de volgende storingen op:

 • Tijdens telefoongesprekken treden storingen op zoals echo, uitval, vertraging of sterke storende geluiden.
 • Tijdens het bellen is een sterk en storend ruizen te horen.
 • De stem van een of beide gespreksdeelnemers klinkt vervormd of haperig.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Meest recente software van de telefoon installeren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je een FRITZ!Fon gebruikt:

 1. Installeer de meest recente software op de telefoon.

3 Repeater(s) als interferentiebron uitsluiten

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je een of meer repeaters gebruikt om het DECT-bereik van de FRITZ!Box uit te breiden en er tijdens het bellen met draadloze telefoons storende geluiden te horen zijn:

 1. Koppel alle repeaters los van het elektriciteitsnet.
 2. Controleer of je de storende geluiden nog steeds hoort als je in de buurt van de FRITZ!Box belt met een draadloze telefoon.
 3. Als je de storende geluiden niet meer hoort, voer dan de stappen uit van de handleiding Storende geluiden bij gebruik van een DECT-repeater. In dit geval is de repeater niet goed aangesloten op de FRITZ!Box verkeerd geplaatst.
  • Als je nog steeds storende geluiden hoort, sluit de repeater dan weer aan op het elektriciteitsnet en ga verder met de volgende stap.

4 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
 3. Klik op het tabblad "Opnieuw opstarten" ("Herstart").
 4. Klik op de knop "Opnieuw opstarten".

5 DSL-verbinding op fouten controleren

Een slechte DSL-verbinding heeft het grootste effect op realtimeoverdracht zoals internettelefonie. Met name het uploaden wordt negatief beïnvloed, en dus de kwaliteit van de spraakgegevens die worden overgebracht naar de partij die wordt gebeld. Controleer daarom of de kwaliteit van de DSL-verbinding voldoende is voor internetgesprekken:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL-informatie".
 3. Klik op het tabblad "DSL".
 4. Controleer bij "Foutenteller" of tijdens een internetgesprek "Fouten die niet verholpen kunnen worden" (CRC) worden weergegeven voor de FRITZ!Box of de DSL-centrale.
 5. Als er geen fouten optreden, ga dan verder met de volgende stap. De signaalkwaliteit is voldoende voor internetgesprekken.

6 Belvolume lager zetten

 1. Zet het belvolume van de telefoon lager.

  Opmerking:Op een FRITZ!Fon zet je het belvolume lager als je tijdens een oproep op de bedienings- en navigatietoets op het pictogram "pijl omlaag" of "telefoonboek" drukt.

7 Draadloze telefoons bij de FRITZ!Box aanmelden

 1. Meld alle draadloze telefoons bij het basisstation van de FRITZ!Box aan en schakel andere basisstations uit.

8 Telefoon terugzetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw aanmelden

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt bij een FRITZ!Fon en je geen problemen met de spraakkwaliteit ondervindt bij gebruik van andere telefoons:

Fabrieksinstellingen bij telefoon herstellen

 1. Druk bij de telefoon op de toets "Menu".
 2. Ga naar het menu "Instellingen" en druk op "OK".
 3. "Terugzetten" > "OK" > "OK"

Telefoon verwijderen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telefonie".
 2. Klik in het menu "Telefonie" op "Telefoonapparaten" ("Randapparatuur").
 3. Klik op de knop (Verwijderen) om de telefoon in kwestie te verwijderen.

FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
 3. Klik op het tabblad "Opnieuw opstarten" ("Herstart").
 4. Klik op de knop "Opnieuw opstarten".

Telefoon opnieuw aanmelden

9 FRITZ!Box voor internettelefonie configureren

Snelheid van de aansluiting configureren

De volgende stap is alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box niet rechtstreeks is aangesloten op de DSL-aansluiting:

Opmerking:Als je je FRITZ!Box gebruikt als DSL-router (standaard), dan bepaalt de FRITZ!Box deze waarden automatisch.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
 3. Klik op "Verbindingsinstellingen wijzigen".
 4. Voer bij "Verbindingsinstellingen" in de invoervelden "Downstream" en Upstream" de snelheidswaarden van de internetverbinding in voor het ontvangen (download) en verzenden (upload) van gegevens in Mbit/s. Als de invoervelden niet worden weergegeven, worden de snelheden automatisch gevonden. In dit geval kunnen de waarden niet worden aangepast.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Prioriteringsregel voor internettelefonie instellen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Prioriteren".
 4. Controleer onder "Realtimetoepassingen" of er een regel voor "Internettelefonie" is ingesteld.
 5. Als er geen regel is ingesteld, klik dan op "Nieuwe regel".
 6. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de optie "Alle apparaten" (standaardwaarde) als netwerkapparaat.
 7. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Geef de netwerktoepassing aan:" de optie "Internettelefonie".
 8. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Andere toepassingen configureren

Toepassingen zoals filesharingprogramma's of onlinegames brengen veel parallelle internetverbindingen tot stand. De functie "Traffic Shaping" van de FRITZ!Box waarborgt dat spraakgegevens prioritair zijn en gelijkmatig worden overgebracht, maar deze toepassingen kunnen storingen veroorzaken die om technische redenen slechts beperkt kunnen worden gecompenseerd. Daarom bieden veel toepassingen de volgende instelmogelijkheden:

 1. Verminder in de toepassing het toegestane aantal gelijktijdige verbindingen.
 2. Verminder in de toepassing de maximale beschikbare gegevenssnelheid.
 3. Als er nog steeds storingen zijn of als de toepassing deze instelmogelijkheden niet heeft, configureer dan de toepassing als achtergrondtoepassing in de FRITZ!Box.

Met de functies voor echocompensatie en traffic shaping garandeert de FRITZ!Box een hoge spraakkwaliteit. Als je nog steeds echo, vertraging of korte uitval opmerkt, ligt de oorzaak bij de gebruikte telefoon, je internetprovider of telefonieprovider. De FRITZ!Box heeft hier geen invloed op.