Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3336
FRITZ!Box 6890 LTE
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

regelmatige onderbrekingen van de mobielenetwerkverbinding

De mobiele verbinding tussen de FRITZ!Box en de mobielenetwerkprovider wordt vaak (meerdere keren per dag) onderbroken. Gedurende deze tijd knippert de Power-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt de volgende foutmelding weergegeven:

"LTE no longer responding"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de mobielenetwerkverbinding hangt o.a. af van factoren zoals de afstand tot het basisstation voor mobiele communicatie en het afschermingseffect van de muren in je woning en kan ook worden beïnvloed door storingen bij de mobielenetwerkprovider.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de gebeurtenissen die worden weergegeven, ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad of dat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden voordat de fout is opgetreden, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden nadat de fout is opgetreden, voer je de maatregelen uit in onze handleiding FRITZ!Box start af en toe opnieuw op.

2 Andere modemversie gebruiken

De softwareversie voor de geïntegreerde mobielenetwerkmodem van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale mobielenetwerkverbindingen tot stand te brengen. In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat de FRITZ!Box alleen met bepaalde versies een stabiele mobielenetwerkverbinding tot stand kan brengen. Test daarom de meest recente en de vorige modemversie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De modemversie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente modemversie gebruikt:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Vorige modemversie gebruiken

Als het probleem zich voordoet met de meest recente modemversie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test dan de modemversie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Schakel de optie "Use previous software version for the integrated mobile communications modem" in. Als de optie niet wordt weergegeven, wordt op het gebruikte FRITZ!Box-model altijd de meest recente softwareversie gebruikt.
 5. Klik op "Apply setting" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box schakelt nu de vorige modemversie in en herinitialiseert de modem. Vervolgens probeert de FRITZ!Box opnieuw een mobielenetwerkverbinding tot stand te brengen.

3 Frequentieband selecteren

Op locaties waar verschillende LTE-frequentiebanden beschikbaar zijn kun je de stabiliteit van de verbinding met het mobiele netwerk mogelijk vergroten door een bepaalde frequentieband te selecteren:

Opmerking:In Duitsland worden de frequentiebanden 2,6 GHz, 1,8 GHz en 800 MHz gebruikt. Niet alle frequentiebanden zijn beschikbaar op elke locatie en niet elke LTE-provider ondersteunt alle frequentiebanden.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection" en vervolgens op het tabblad "Mobile Communications".
 4. Schakel bij "LTE frequency band" de optie "Manually" in, schakel alle frequentiebanden uit, behalve "2,6 GHz / band 7".
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Als de FRITZ!Box een mobielenetwerkverbinding tot stand kan brengen met de geselecteerde frequentieband:
  1. Klik op "Internet" en vervolgens op "LTE Information".
  2. Klik op het tabblad "Mobile Communications".
  3. Controleer welke snelheid wordt weergegeven in de rij "Throughput".
 7. Herhaal stappen 2 - 6 met de frequentiebanden "1,8 GHz / band 3" en "800 MHz / band 20" en gebruik de frequentieband waarin de FRITZ!Box de hoogste gegevenssnelheid bereikt.

4 GSM-antennes controleren

Fouten bij aansluiting van de GSM-antennes blijven vaak onopgemerkt. Controleer daarom of de GSM-antennes juist zijn aangesloten op je FRITZ!Box:

 1. Controleer de pin in de connector van beide GSM-antennes. Als de pin is afgebroken of verbogen, kunnen de antennes geen contact met de FRITZ!Box maken.
 2. Controleer of beide meegeleverde GSM-antennes juist zijn vastgeschroefd op de antennebussen van de FRITZ!Box.
 3. Verwissel de GSM-antennes die zijn aangesloten op de twee antennebussen van de FRITZ!Box. Controleer of de FRITZ!Box dan een ​​mobielenetwerkverbinding tot stand kan brengen.
 4. Als je een buitenantenne gebruikt, test dan of je een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kunt brengen als je een andere buitenantenne gebruikt of een andere antennekabel. Als de verbinding dan tot stand kan worden gebracht, zijn de buitenantenne of de antennekabel ongeschikt of defect.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box binnenshuis in het dekkingsgebied van je mobielenetwerkprovider gebruikt, test dan of het mogelijk is om de mobielenetwerkverbinding tot stand te brengen met de meegeleverde antennes.

5 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de antennes voor het mobiele netwerk:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.
  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.

6 Buitenantenne aansluiten

Als je de FRITZ!Box gebruikt op de rand (dekking buitenshuis) van het dekkingsgebied van je mobielenetwerkprovider, dan zijn de GSM-antennes binnenshuis mogelijk niet voldoende om een verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen. Verhoog in dit geval het zend- en ontvangstvermogen van de FRITZ!Box door een buitenantenne te gebruiken, bijvoorbeeld op het dak of balkon):

Opmerking:Of je op jouw locatie buitenshuis dekking hebt in het dekkingsgebied van je mobielenetwerkprovider, kun je navragen bij je provider.