Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3336
FRITZ!Box 6890 LTE
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

regelmatige onderbrekingen van de verbinding met het mobiele netwerk

De mobiele verbinding tussen de FRITZ!Box en de mobiele provider wordt vaak (meerdere keren per dag) verbroken. Gedurende deze tijd knippert de Power/LTE・DSL-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht. In de Event Log van de FRITZ!Box wordt de volgende foutmelding weergegeven:

"LTE no longer responding"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de verbinding met het mobiele netwerk is o.a. afhankelijk van factoren zoals de afstand tot het basisstation voor mobiele communicatie en het afschermingseffect van de muren in huis en kan ook worden beïnvloed door storingen bij de mobiele provider.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of de gebeurtenissen die worden weergegeven, ook hebben plaatsgevonden voordat de fout optrad of dat er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die na het moment van de storing zijn opgetreden.
 4. Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden voordat de fout is opgetreden, ga dan verder met de volgende stap.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven die hebben plaatsgevonden nadat de fout is opgetreden, voer dan de stappen uit van onze handleiding FRITZ!Box start af en toe opnieuw op.

2 Andere modemversie gebruiken

De softwareversie voor de geïntegreerde mobiele modem van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale verbindingen met het mobiele netwerk tot stand te brengen. In sommige gevallen kan het echter voorkomen dat de FRITZ!Box alleen met bepaalde versies een stabiele verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen. Test daarom de meest recente en de vorige modemversie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De modemversie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente modemversie gebruikt:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Vorige modemversie gebruiken

Als het probleem zich voordoet met de meest recente modemversie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test dan de modemversie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Schakel de optie "Use previous software version for the integrated mobile communications modem" in. Als de optie niet wordt weergegeven, wordt op het gebruikte FRITZ!Box-model altijd de meest recente softwareversie gebruikt.
 5. Klik op "Apply setting" om de instellingen op te slaan.
 6. De FRITZ!Box schakelt nu de vorige modemversie in en herinitialiseert de mobiele modem. Vervolgens probeert de FRITZ!Box opnieuw een verbinding tot stand te brengen met het mobiele netwerk.

3 Frequentieband selecteren

Op locaties waar verschillende frequentiebanden beschikbaar zijn kun je de stabiliteit van de verbinding met het mobiele netwerk mogelijk vergroten door een bepaalde frequentieband te selecteren:

Opmerking:In Duitsland worden de frequentiebanden 2,6 GHz, 1,8 GHz en 800 MHz gebruikt. Niet alle frequentiebanden zijn beschikbaar op elke locatie en niet elke mobiele provider ondersteunt alle frequentiebanden.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection" en vervolgens op het tabblad "Mobile Communications".
 4. Schakel bij "LTE frequency band" de optie "Manually" in, schakel alle frequentiebanden uit, behalve "2,6 GHz / band 7".
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Als de FRITZ!Box een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen met de geselecteerde frequentieband:
  1. Klik op "Internet" en vervolgens op "LTE Information".
  2. Klik op het tabblad "Mobile Communications".
  3. Controleer welke snelheid wordt weergegeven in de rij "Throughput".
 7. Herhaal stappen 2 - 6 met de frequentiebanden "1,8 GHz / band 3" en "800 MHz / band 20" en gebruik de frequentieband waarin de FRITZ!Box de hoogste gegevenssnelheid bereikt.

4 Mobiele antennes controleren

Fouten bij aansluiting van de mobiele antennes blijven vaak onopgemerkt. Controleer daarom of de mobiele antennes juist zijn aangesloten op je FRITZ!Box:

 1. Controleer de pin in de connector van beide mobiele antennes. Als de pin is afgebroken of verbogen, kunnen de antennes geen contact met de FRITZ!Box maken.
 2. Controleer of beide meegeleverde mobiele antennes juist zijn vastgeschroefd op de antennebussen van de FRITZ!Box.
 3. Verwissel de mobiele antennes die zijn aangesloten op de twee antennebussen van de FRITZ!Box. Controleer of de FRITZ!Box dan een ​​verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen.
 4. Als je een buitenantenne gebruikt, test dan of je een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kunt brengen als je een andere buitenantenne gebruikt of een andere antennekabel. Als de verbinding dan tot stand kan worden gebracht, zijn de buitenantenne of de antennekabel ongeschikt of defect.

  Opmerking:Als je de FRITZ!Box binnenshuis in het dekkingsgebied van je mobiele provider gebruikt, test dan of het mogelijk is om de verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen met de meegeleverde antennes.

5 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de antennes voor het mobiele netwerk:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.
  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.

6 Buitenantenne aansluiten

Als je de FRITZ!Box gebruikt op de rand (dekking buitenshuis) van het dekkingsgebied van je mobiele provider, zijn de mobiele antennes binnenshuis mogelijk niet voldoende om een verbinding met het mobiele netwerk tot stand te brengen. Verhoog in dit geval het zend- en ontvangstvermogen van de FRITZ!Box door een buitenantenne te gebruiken, bijvoorbeeld op het dak of balkon):

Opmerking:Of je op jouw locatie buitenshuis dekking hebt in het dekkingsgebied van je mobiele provider, kun je navragen bij je provider.