Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base
Knowledge Base-artikel #3337
FRITZ!Box 6890 LTE
Dit supportartikel is beschikbaar voor de volgende producten:

Doorvoercapaciteit van mobiel netwerk is te laag

De doorvoercapaciteit die de FRITZ!Box in de gebruikersinterface weergeeft voor het mobiele netwerk, is aanzienlijk lager dan de snelheid die de mobielenetwerkprovider garandeert.

Oorzaak

 • De doorvoercapaciteit van de verbinding met het mobiele netwerk hangt o.a. af van factoren zoals de afstand tot het basisstation voor mobiele communicatie en het afschermingseffect van de muren in huis, van nabijgelegen woningen en van bomen. Storm en andere gebruikers binnen dezelfde radiocel kunnen ook leiden tot een lagere doorvoercapaciteit.

  Belangrijk:Op veel locaties is het niet mogelijk de overeengekomen doorvoercapaciteit volledig te bereiken. Daarom zeggen providers van mobiele netwerken dat ze snelheden aanbieden tot een bepaalde waarde ("tot").

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Andere modemversie gebruiken

De softwareversie voor de geïntegreerde mobiele modem van de FRITZ!Box wordt met elke versie van FRITZ!OS steeds verder ontwikkeld om onder alle omstandigheden optimale verbindingen met het mobiele netwerk tot stand te brengen. In sommige gevallen kan het toch voorkomen dat de FRITZ!Box met bepaalde versies een hogere doorvoercapaciteit kan bereiken. Test daarom de meest recente en de vorige modemversie:

Recente FRITZ!OS gebruiken

De modemversie maakt deel uit van de FRITZ!OS. Controleer of de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS en dus ook de recente modemversie gebruikt:

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Vorige modemversie gebruiken

Als het probleem zich voordoet met de meest recente modemversie (bijvoorbeeld na een FRITZ!OS-update), test dan de modemversie van het vorige FRITZ!OS:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Schakel de optie "Use previous software version for the integrated mobile communications modem" in. Als de optie niet wordt weergegeven, wordt op het gebruikte FRITZ!Box-model altijd de meest recente softwareversie gebruikt.
 5. Klik op "Apply setting" om de instellingen op te slaan.
 6. De FRITZ!Box schakelt nu de vorige modemversie in en herinitialiseert de mobiele modem. Vervolgens probeert de FRITZ!Box opnieuw een verbinding tot stand te brengen met het mobiele netwerk.

2 Frequentieband selecteren

Op locaties waar verschillende frequentiebanden beschikbaar zijn kun je de doorvoercapaciteit van de verbinding met het mobiele netwerk mogelijk vergroten door een bepaalde frequentieband te selecteren:

Opmerking:In Duitsland worden de frequentiebanden 2,6 GHz, 1,8 GHz en 800 MHz gebruikt. Niet alle frequentiebanden zijn beschikbaar op elke locatie en niet elke mobiele provider ondersteunt alle frequentiebanden.

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection" en vervolgens op het tabblad "Mobile Communications".
 4. Schakel bij "LTE frequency band" de optie "Manually" in, schakel alle frequentiebanden uit, behalve "2,6 GHz / band 7".
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Als de FRITZ!Box een verbinding met het mobiele netwerk tot stand kan brengen met de geselecteerde frequentieband:
  1. Klik op "Internet" en vervolgens op "LTE Information".
  2. Klik op het tabblad "Mobile Communications".
  3. Controleer welke snelheid wordt weergegeven in de rij "Throughput".
 7. Herhaal stappen 2 - 6 met de frequentiebanden "1,8 GHz / band 3" en "800 MHz / band 20" en gebruik de frequentieband waarin de FRITZ!Box de hoogste gegevenssnelheid bereikt.

3 FRITZ!Box optimaal plaatsen

Met de richthulp kun je de optimale locatie bepalen voor de FRITZ!Box, evenals de juiste uitrichting van de antennes voor het mobiele netwerk:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "LTE Information".
 3. Klik op het tabblad "Reception".
 4. Klik op de knop "Start Alignment Aid".
  • Nu wordt de huidige signaalsterkte van de antennes weergegeven via de leds van de FRITZ!Box (in vijf niveaus) en in de gebruikersinterface.
 5. Kies voor de FRITZ!Box een plaats waar de signaalsterkte zo hoog mogelijk is. Let daarbij op de volgende aanwijzingen:
  1. Plaats de FRITZ!Box niet in een hoek van de kamer.
  2. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo dicht mogelijk bij een buitenmuur. Als je weet waar de radiocel van je provider is, plaats je de FRITZ!Box tegen de buitenmuur die naar de radiocel is gericht.
  3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.

4 Buitenantenne aansluiten

Als je de FRITZ!Box gebruikt op de rand van het dekkingsgebied van je mobiele provider (dekking buitenshuis) of in een gebouw met een sterk afschermingseffect, zijn de twee meegeleverde mobiele antennes mogelijk niet voldoende voor optimale ontvangst. In dit geval kun je het zend- en ontvangstvermogen van de FRITZ!Box optimaliseren door een buitenantenne te gebruiken (bijvoorbeeld op je balkon of dak):

5 Contact opnemen met provider

Je mobielenetwerkprovider heeft de mobielenetwerkverbinding mogelijk afgeknepen als je een bepaald datalimiet hebt overschreden, of er is een storing bij je provider.

 1. Neem contact op met je mobielenetwerkprovider om de mobielenetwerkverbinding te laten controleren.