Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken kan niet tot stand worden gebracht

De VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken wordt niet tot stand gebracht. In de Event Log van de FRITZ!Box die probeert om de VPN-verbinding tot stand te brengen, wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "IKE-Error 0x1c"
 • "IKE-Error 0x2005"
 • "IKE-Error 0x2020"
 • "IKE-Error 0x2027"

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegang alleen mogelijk met publiek IP-adres

Er kan alleen een VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Boxen tot stand worden gebracht, als tenminste één van beide FRITZ!Boxen bij het tot stand brengen van de internetverbinding een publiek IPv4-adres krijgt toegewezen van de internetprovider.

Als beide FRITZ!Boxen een privaat IPv4-adres krijgen toegewezen, is het niet mogelijk een VPN-verbinding tot stand te brengen.

Of de FRITZ!Box een publiek of een privaat IPv4-adres heeft, kun je vaststellen met behulp van de handleiding Adresbereik bepalen van het IPv4-adres van de internetverbinding.

2 Internetverbinding van de externe FRITZ!Box permanent handhaven

Om ervoor te zorgen dat de externe FRITZ!Box altijd bereikbaar is, configureer je deze zodanig dat de internetverbinding permanent blijft gehandhaafd:

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box waarmee de VPN-verbinding tot stand moet worden gebracht.
 2. Klik op "Internet" en vervolgens op "Type of Connection" of "Account Information".
 3. Schakel de optie "Maintain Internet connection permanently" of "Maintain permanently (recommended for flat rates)" in. Als de optie niet wordt weergegeven, heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met internet.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Internetverbinding van de externe FRITZ!Box controleren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box waarmee de VPN-verbinding tot stand moet worden gebracht.
 2. Klik op "System" en vervolgens op "Event Log".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection".
 4. Als er op het tijdstip waarop werd gepoogd om de VPN-verbinding tot stand te brengen, foutmeldingen zoals "DSL not responding" of "PPPoE error" worden weergegeven, los je de problemen met de internetverbinding van de externe FRITZ!Box op. Neem daarvoor, indien nodig, contact op met de internetprovider.

4 MyFRITZ!-status van de externe FRITZ!Box controleren

Als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht, dan ligt dat mogelijk aan een storing van de MyFRITZ!-dienst. Controleer daarom of de FRITZ!Box waarmee de VPN-verbinding tot stand moet worden gebracht, op het tijdstip waarop werd gepoogd om een VPN-verbinding tot stand te brengen, met succes is aangemeld bij de MyFRITZ!- dienst:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Online Monitor".
 3. Als MyFRITZ! actief is, ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als MyFRITZ! als niet actief wordt weergegeven, wacht dan het einde van de storing af en breng de VPN-verbinding tot stand op een later tijdstip. Als de storing blijft aanhouden, configureer dan de MyFRITZ!-account opnieuw.

5 Internetadres van de externe FRITZ!Box corrigeren

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN".
 4. Klik op de knop (Bewerken) naast de betreffende VPN-verbinding.
 5. Voer in het invoerveld "Web address" de MyFRITZ!-domeinnaam in van de externe FRITZ!Box (kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net). Het "https://" en het poortnummer behoren niet tot de MyFRITZ!-domeinnaam.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

6 VPN-instellingen corrigeren

Als maar één van beide FRITZ!Boxen een publiek IP-adres heeft, mag de optie "Hold VPN connection permanently" alleen worden ingeschakeld in de FRITZ!Box met het private IP-adres:

VPN-instellingen in de FRITZ!Box met publiek IP-adres aanpassen

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box die een publiek IP-adres heeft.
 2. Klik op "Internet" en vervolgens op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN".
 4. Klik op de knop (Bewerken) naast de betreffende VPN-verbinding.
 5. Schakel de optie "Hold VPN connection permanently" uit.
 6. Voer in het invoerveld "VPN password (pre-shared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

VPN-instellingen in de FRITZ!Box met privaat IP-adres aanpassen

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box die géén publiek IP-adres heeft.
 2. Klik op "Internet" en vervolgens op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN".
 4. Klik op de knop (Bewerken) naast de betreffende VPN-verbinding.
 5. Schakel de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 6. Voer in het invoerveld "VPN password (pre-shared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

7 Proberen later verbinding te maken met externe netwerk

Deze sectie is alleen van toepassing als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht en de melding "IKE-Error 0x2020" wordt weergegeven in de Event Log van een van de FRITZ!Boxen:

Bij zware belasting van één van de beide FRITZ!Boxen terwijl de VPN-verbinding tot stand wordt gebracht (bijvoorbeeld als er grote hoeveelheden gegevens worden gekopieerd naar FRITZ!NAS), kan het synchroniseren van de VPN-wachtwoorden (preshared keys) mislukken, waardoor de VPN-verbinding niet tot stand kan worden gebracht.

Probeer in dit geval op een later tijdstip toegang te krijgen tot de gedeelde bestanden of diensten in het externe FRITZ!Box-netwerk. De VPN-verbinding wordt automatisch hersteld zodra er een query wordt verzonden vanuit het netwerk van een FRITZ!Box naar een apparaat in het netwerk van de andere FRITZ!Box.

8 VPN-verbindingen wissen en opnieuw configureren

Als de VPN-verbinding helemaal niet tot stand kan worden gebracht, zijn de VPN-instellingen in één van de FRITZ!Boxen of in beide FRITZ!Boxen onjuist. Configureer de VPN-verbinding daarom opnieuw:

 1. Wis de VPN-verbinding in de gebruikersinterface van beide FRITZ!Boxen.
 2. Configureer de VPN-verbinding tussen beide FRITZ!Boxen opnieuw.