Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken kan niet tot stand worden gebracht

De VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Box-netwerken wordt niet tot stand gebracht. In de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box die probeert om de VPN-verbinding tot stand te brengen, wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "IKE-Error 0x1c"
 • "IKE-Error 0x2005"
 • "IKE-Error 0x2020"
 • "IKE-Error 0x2027"

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box in het internet niet bereikbaar

Er kan alleen een VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Boxen tot stand worden gebracht, als ten minste één van beide FRITZ!Boxen een publiek IPv4-adres heeft. Als beide FRITZ!Boxen een privaat IPv4-adres hebben, is het niet mogelijk VPN-verbindingen tot stand te brengen.

Of de FRITZ!Boxen een openbaar of een privaat IPv4-adres hebben, kun je uitzoeken met behulp van de handleiding Adresbereik bepalen van het IPv4-adres van de internetverbinding.

2 Internetverbinding van de FRITZ!Box op afstand permanent in stand houden

Om ervoor te zorgen dat de FRITZ!Box op afstand altijd bereikbaar is, configureer je deze zodanig dat de internetverbinding permanent blijft gehandhaafd:

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box waarmee de VPN-verbinding tot stand moet worden gebracht.
 2. Klik op "Internet" en vervolgens op "Toegangsgegevens" of "Toegangstype".
 3. Klik op "Verbindingsinstellingen wijzigen".
 4. Schakel de optie "Permanent behouden (aanbevolen voor tarieven met onbeperkt internet)" in. Als de optie niet beschikbaar is, heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met het internet.
 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

3 Storing op de internetverbinding van de FRITZ!Box op afstand

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box waarmee de VPN-verbinding tot stand moet worden gebracht.
 2. Klik op "Systeem" en vervolgens op "Gebeurtenissen".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de optie "Internetverbinding".
 4. Als er op het tijdstip waarop werd geprobeerd om de VPN-verbinding tot stand te brengen, foutmeldingen zoals "DSL antwoordt niet" of "PPPoE-fout" worden weergegeven, los dan de problemen met de internetverbinding van de FRITZ!Box op afstand op. Neem daarvoor indien nodig contact op met de internetprovider.

4 Internetadres van de FRITZ!Box op afstand niet bereikbaar

Als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht, ligt dat mogelijk aan een storing van de MyFRITZ!- of dynamic DNS-dienst. Controleer daarom of de FRITZ!Box waarmee de VPN-verbinding tot stand moet worden gebracht, op het tijdstip waarop werd geprobeerd om een VPN-verbinding tot stand te brengen, kon worden aangemeld bij de MyFRITZ!- of dynamic DNS-dienst:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Onlinemonitor".
 3. Als MyFRITZ! actief is of als bij dynamic DNS "aanmelden geslaagd" staat, ga dan verder met de volgende stap.
  • Als MyFRITZ! niet actief is of als bij dynamic DNS geen "aanmelden geslaagd" staat, wacht dan het einde van de storing af en breng de VPN-verbinding tot stand op een later tijdstip. Als de storing blijft aanhouden, configureer dan de MyFRITZ!- of dynamic DNS-dienst opnieuw of neem contact op met de betreffende provider.

5 Internetadres van de FRITZ!Box op afstand corrigeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegang verlenen".
 3. Klik op het tabblad "VPN".
 4. Klik naast de VPN-verbinding in kwestie op de knop (Bewerken).
 5. Voer in het invoerveld "Internetadres" het volledige internetadres in van de FRITZ!Box op afstand:
  1. Als je MyFRITZ! gebruikt, voer dan het MyFRITZ!-adres in van de FRITZ!Box op afstand (kw23qbmnj31x5aw75.myfritz.net). Het "https://" en het poortnummer behoren niet tot het MyFRITZ!-adres.
  2. Als je een andere dynDNS-provider gebruikt, mag in de FRITZ!Box op afstand geen MyFRITZ!-account zijn geconfigureerd.
  3. Als je een vast IP-adres gebruikt, mag in de FRITZ!Box op afstand noch een MyFRITZ!-account noch dynamic DNS zijn geconfigureerd.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

6 VPN-instellingen aanpassen

Als maar één van beide FRITZ!Boxen een openbaar IP-adres heeft, mag de optie "Permanente VPN-verbinding" alleen worden ingeschakeld in de FRITZ!Box met het private IP-adres:

VPN-instellingen in de FRITZ!Box met openbaar IP-adres aanpassen

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box die een openbaar IP-adres heeft.
 2. Klik op "Internet" en vervolgens op "Toegang verlenen".
 3. Klik op het tabblad "VPN".
 4. Klik naast de VPN-verbinding in kwestie op de knop (Bewerken).
 5. Schakel de optie "Permanente VPN-verbinding" uit.
 6. Voer in het invoerveld "VPN-wachtwoord (preshared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

VPN-instellingen in de FRITZ!Box met privaat IP-adres aanpassen

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box die géén openbaar IP-adres heeft.
 2. Klik op "Internet" en vervolgens op "Toegang verlenen".
 3. Klik op het tabblad "VPN".
 4. Klik naast de VPN-verbinding in kwestie op de knop (Bewerken).
 5. Schakel de optie "Permanente VPN-verbinding" in.
 6. Voer in het invoerveld "VPN-wachtwoord (preshared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.

7 Proberen later verbinding te maken met netwerk op afstand

Deze sectie is alleen van toepassing als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht en de melding "IKE-Error 0x2020" wordt weergegeven in de lijst met gebeurtenissen van een van de FRITZ!Boxen:

Bij zware belasting van één van de beide FRITZ!Boxen terwijl de VPN-verbinding tot stand wordt gebracht (bijvoorbeeld als er grote hoeveelheden gegevens worden gekopieerd naar FRITZ!NAS), kan het synchroniseren van de VPN-wachtwoorden (preshared keys) mislukken, waardoor de VPN-verbinding niet tot stand kan worden gebracht.

Probeer in dit geval op een later tijdstip toegang te krijgen tot de gedeelde bestanden of diensten in het FRITZ!Box-netwerk op afstand. De VPN-verbinding wordt automatisch hersteld zodra er een query wordt verzonden vanuit het netwerk van een FRITZ!Box naar een apparaat in het netwerk van de andere FRITZ!Box.

8 VPN-verbinding verwijderen en opnieuw configureren

Als de VPN-verbinding helemaal niet tot stand kan worden gebracht, zijn de VPN-instellingen in één van de FRITZ!Boxen of in beide FRITZ!Boxen onjuist. Configureer de VPN-verbinding daarom opnieuw:

 1. Verwijder de VPN-verbinding in de gebruikersinterface van beide FRITZ!Boxen.
 2. Configureer de VPN-verbinding tussen beide FRITZ!Boxen opnieuw.