Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Box meldt "The dynamic DNS update was successful, but an error occurred [...]"

Via de dynamic DNS-domeinnaam is het niet mogelijk om de FRITZ!Box of apparaten in het thuisnetwerk te benaderen. In de event log van de FRITZ!Box wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

  • "Dynamic DNS error: The specified domain name cannot be resolved despite a successful update."
  • "Dynamic DNS error: The dynamic DNS update was successful, but an error occurred during the subsequent DNS resolution."

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 De volledige DynDNS-domeinnaam invoeren

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
  3. Klik op het tabblad "DynDNS"
  4. Voer in het invoerveld "Domain name" de volledige domeinnaam in, bijvoorbeeld mijndomein.dyndns.org. Informatie over het formaat krijg je van de Dynamic DNS-provider.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 DNS-servers op internet niet bijgewerkt

Sommige DNS-servers op internet werken de toewijzing van IP-adressen aan domeinnamen niet onmiddellijk bij. De servers beantwoorden aanvragen gericht aan dynamic DNS-domeinnamen nog een tijdlang met een oud IP-adres, hoewel de FRITZ!Box het nieuwe IP-adres al heeft meegedeeld aan de dynamic DNS-provider. Dit gedrag van de DNS-servers kan niet worden beïnvloed door de FRITZ!Box of je dynamic DNS-provider.

Doorgaans lost het probleem zich vanzelf na maximaal een uur op, als de betreffende DNS-servers op internet worden bijgewerkt.