Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Wat is Mesh Wi-Fi steering en hoe werkt het?

Mesh Wi-Fi steering stuurt smartphones, tablets of andere draadloze netwerkapparaten automatisch naar het draadloze toegangspunt met de beste Wi-Fi-ontvangst en ook naar de geschikte frequentieband. Zo optimaliseert Mesh Wi-Fi steering niet alleen de Wi-Fi-verbinding van afzonderlijke apparaten, maar tegelijkertijd ook de belasting van alle draadloze toegangspunten in het FRITZ! Mesh-netwerk.

Mesh Master stuurt draadloze netwerkapparaten naar het beste Wi-Fi-netwerk

De FRITZ!Box analyseert als Mesh Master altijd alle Wi-Fi-verbindingen in het Mesh-netwerk. Zodra de Mesh Master vaststelt dat een draadloos netwerkapparaat via een ander draadloos toegangspunt een duidelijk betere Wi-Fi-verbinding tot stand kan brengen, draagt de FRITZ!Box het apparaat op uit te wijken naar het andere Wi-Fi-netwerk. De Mesh Master houdt daarbij rekening met het verbindingstype van de afzonderlijke Mesh Repeaters en met de snelheid van de verschillende verbindingswegen.

In tegenstelling tot Wi-Fi-roaming wordt bij Mesh Wi-Fi steering de beslissing voor het wisselen van het Wi-Fi-netwerk beïnvloed door de Mesh Master, door het draadloze netwerkapparaat een aanvraag te sturen om te wisselen. De beslissing om te wisselen ligt echter bij het draadloze netwerkapparaat zelf.

Voorwaarden voor Mesh Wi-Fi steering

De FRITZ!Box is in de fabrieksinstellingen zo geconfigureerd, dat de FRITZ!Box als Mesh Master draadloze netwerkapparaten naar een ander draadloos toegangspunt kan sturen. Dit is niet mogelijk als de andere FRITZ!-apparaten niet goed in het Mesh-netwerk zijn opgenomen. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.

Om te worden aangestuurd door de Mesh Master, moeten de draadloze netwerkapparaten de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen.

  • Draadloze netwerkapparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de Mesh Master zonder onderbreking naar een ander draadloos toegangspunt sturen.
  • Oudere draadloze netwerkapparaten die de Wi-Fi-standaarden 802.11k en 802.11v niet ondersteunen, kan de Mesh Master niet naar een ander draadloos toegangspunt sturen.

Opmerking:Draadloze netwerkapparaten die de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi Network > Known Wireless Devices" ("Wireless > Radio Network > Known Wireless LAN Devices") met de eigenschappen ("Properties") "11k" en "11v".