Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Wat is Mesh Wi-Fi steering en hoe werkt het?

Mesh Wi-Fi steering stuurt smartphones, tablets of andere draadloze netwerkapparaten automatisch naar het draadloze toegangspunt met de beste Wi-Fi-ontvangst en ook naar de geschikte frequentieband. Zo optimaliseert Mesh Wi-Fi steering niet alleen de Wi-Fi-verbinding van afzonderlijke apparaten, maar tegelijkertijd ook de belasting van alle draadloze toegangspunten in het FRITZ! Mesh-netwerk.

Mesh Master stuurt draadloze netwerkapparaten naar het beste Wi-Fi-netwerk

De FRITZ!Box analyseert als Mesh Master altijd alle Wi-Fi-verbindingen in het Mesh-netwerk. Zodra de Mesh Master vaststelt dat een draadloos netwerkapparaat via een ander draadloos toegangspunt een duidelijk betere Wi-Fi-verbinding tot stand kan brengen, draagt de FRITZ!Box het apparaat op uit te wijken naar het andere Wi-Fi-netwerk. Vanaf FRITZ!OS 7.20 houdt de Mesh Master daarbij ook rekening met het verbindingstype van de afzonderlijke Mesh Repeaters en met de snelheid van de verschillende verbindingswegen.

In tegenstelling tot Wi-Fi-roaming stuurt bij Mesh Wi-Fi steering de Mesh Master aan op het wisselen van het Wi-Fi-netwerk en niet het draadloze netwerkapparaat.

Voorwaarden voor Mesh Wi-Fi steering

De FRITZ!Box is in de fabrieksinstellingen zo geconfigureerd, dat de FRITZ!Box als Mesh Master draadloze netwerkapparaten naar de andere frequentieband kan sturen of naar een ander draadloos toegangspunt. Dit is niet mogelijk als in de FRITZ!Box verschillende namen zijn geconfigureerd voor het 2,4- en 5GHz-Wi-Fi-netwerk of als de andere FRITZ!-producten niet goed in het Mesh-netwerk zijn geïntegreerd. In dit geval moet je het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren.

Om te worden aangestuurd door de Mesh Master, moeten de draadloze netwerkapparaten de standaarden 802.11k en 802.11v ondersteunen.

  • Draadloze netwerkapparaten die de Wi-Fi-standaards 802.11k en 802.11v ondersteunen, kan de Mesh Master zonder onderbreking naar een ander Wi-Fi-netwerk of naar een ander draadloos toegangspunt sturen.
  • De Mesh Master kan oudere draadloze netwerkapparaten, die de Wi-Fi-standaards 802.11k en 802.11v niet ondersteunen, alleen met een korte onderbreking van de Wi-Fi-verbinding naar een ander Wi-Fi-netwerk sturen. De Mesh Master kan deze apparaten niet naar een ander draadloos toegangspunt sturen.

Opmerking:Draadloze netwerkapparaten die de standaards 802.11k en 802.11v ondersteunen, worden in de FRITZ!Box weergegeven onder "Wi-Fi > Wi-Fi Network > Known Wireless Devices" ("Wireless > Radio Network > Known Wireless LAN Devices") met de eigenschappen ("Properties") "11k" en "11v".