Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!VPN meldt "Registration at the 'FRITZ!VPN' service failed"

VPN-verbindingen die met het programma FRITZ!VPN zijn geconfigureerd, worden niet weergegeven. In de statusbalk van FRITZ!VPN wordt voortdurend "Registration at the 'FRITZ!VPN' service failed" weergegeven.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente versie van FRITZ!VPN installeren

  1. Open in een webbrowser onze VPN-servicepagina.
  2. Download het programma FRITZ!VPN.

    Belangrijk:Er zijn verschillende versies van FRITZ!VPN beschikbaar voor Windows 10 (64-bits) en Windows 8.1 / 8 / 7 (64-/32-bits). De versie van FRITZ!VPN voor Windows 10 (64-bits) is op dit moment alleen beschikbaar in het Duits en te downloaden op avm.de/vpn.

  3. Installeer FRITZ!VPN (FRITZ!Fernzugang) op de computer die de VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand moet brengen.

2 IPSec-VPN-programma's van andere fabrikanten de-installeren

Als er nog andere IPSec-VPN-programma's zijn geïnstalleerd op de computer met FRITZ!VPN, kun FRITZ!VPN doorgaans niet worden gebruikt.

Opmerking:FRITZ!VPN koppelt een "intermediate driver" met de netwerkadapter van de computer. Deze driver filtert alle gegevenspakketten van en naar het IP-netwerk van de FRITZ!Box. Als er nog andere IPSec-VPN-programma's met intermediate drivers worden gebruikt, kunnen de drivers elkaar beïnvloeden en storen.

  1. De-installeer op de computer met FRITZ!VPN alle andere IPSec-VPN-programma's volgens de instructies van de betreffende fabrikant.

3 Driver voor mobiele netwerk wordt niet ondersteund

Het programma FRITZ!VPN kan momenteel niet worden gebruikt met de driver voor het mobiele netwerk van Windows 8 / 7 ("Mobile Broadband Driver") of Huawei ("HUAWEI Mobile Connect"). Als de internetverbinding tot stand wordt gebracht door een mobielenetwerkmodem of een dongel voor mobiel internet die deze driver gebruikt, dan kan FRITZ!VPN geen VPN-verbinding tot stand brengen.

Workaround

Je kunt het programma FRITZ!VPN gebruiken als de mobielenetwerkmodem of dongel voor mobiel internet ook werkt zonder driver voor mobiele breedband:

  1. Configureer de mobielenetwerkmodem of de dongel voor mobiel internet zodanig, dat deze een andere driver gebruikt, bijvoorbeeld een "WAN-Miniport(IP)"-driver, in plaats van de driver voor mobiele breedband van Windows 8 / 7 of Huawei.

    Opmerking:Informatie over de gebruiksmogelijkheden van de mobielenetwerkmodem of dongel voor mobiel internet met andere drivers verkrijg je van de fabrikant, raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.