Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Bij inkomende oproepen worden de telefoonnummers niet weergegeven

Bij inkomende oproepen worden de telefoonnummers niet weergegeven:

 • Een telefoon die is aangesloten op de FRITZ!Box, geeft het telefoonnummer (beller-id) niet weer voor inkomende oproepen, of het nummer van de beller wordt alleen heel kort weergegeven op de display van de telefoon.
 • Een telefoon geeft niet weer welk telefoonnummer de beller heeft gebeld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Tekstinformatie in de FRITZ!Box inschakelen

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als je een FRITZ!Fon gebruikt:

 1. Toets op de telefoon #960*2* in en druk op de beltoets (hoorn van de haak nemen).
 2. Hang na ca. 3 seconden weer op.

  Opmerking:Je kunt de weergave van de tekstinformatie weer uitschakelen met #960*0*.

2 Weergavenamen in FRITZ!Box toewijzen

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als de telefoon wel het telefoonnummer van de beller weergeeft, maar niet het telefoonnummer dat de beller heeft gebeld:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik bij het telefoonnummer in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Voer in het invoerveld "Display name" een willekeurige naam in.

  Voorbeeld:
  Als weergavenaam voor het internettelefoonnummer 12345 kun je een naam kiezen zoals "VOIP_12345", "provider_12345", "office", "private" of "12345".

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Nummerweergave (CLIP) in FRITZ!Box inschakelen

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de telefoon is verbonden met een analoge poort (bijvoorbeeld "FON 1"):

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij de telefoon in kwestie op de knop  (Bewerken).
 4. Klik op het tabblad "Telephony Device Features".
 5. Schakel de optie "Calling line identification presentation (CLIP)" in.
 6. Wanneer alleen het telefoonnummer van de beller moet worden weergegeven, schakel je de optie "Simple mode" in.
  • Als naast het telefoonnummer van de beller ook moet worden weergegeven welk telefoonnummer de beller heeft gebeld, schakel je de optie "Expanded mode" in.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Oproeplijst van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Calls".
 3. Controleer bij de inkomende oproepen (blauwe of rode telefoonhoorn) of het telefoonnummer van de beller wordt weergegeven.
 4. Als er telefoonnummers worden weergegeven, herkent de FRITZ!Box het telefoonnummer van de beller. De telefoon geeft de telefoonnummers niet weer, omdat de telefoon de door de bellers gesignaleerde nummers niet verwerkt volgens de algemene specificaties. In dit geval is het mogelijk dat de telefoon wel de telefoonnummers weergeeft als deze rechtstreeks is verbonden met de telefoonaansluiting, maar niet wanneer deze is verbonden met de FRITZ!Box.

  Opmerking:CLIP kan met veel draadloze telefoons worden gebruikt, bijvoorbeeld met alle FRITZ!Fon-modellen en veel telefoons uit de Siemens Gigaset-serie. AVM kan echter niet garanderen dat CLIP functioneert met telefoons van andere fabrikanten.

  • Wanneer het telefoonnummer niet wordt weergegeven bij oproepen naar een ISDN-of internettelefoonnummer, heeft je telefoonprovider CLIP niet geactiveerd voor je aansluiting of de bellers hebben de nummerweergave uitgeschakeld.
  • Wanneer de telefoonnummers niet worden weergegeven bij oproepen naar een analoog vast telefoonnummer, ga je verder met de volgende maatregel.

5 Analoge vaste telefoonaansluiting en apparaten controleren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de telefoonnummers niet worden weergegeven bij inkomende oproepen naar het analoge vaste telefoonnummer:

CLIP-ondersteuning controleren

 1. Koppel de FRITZ!Box los van de telefoonaansluiting van de DSL-splitter.
 2. Verbind een analoge telefoon met de telefoonaansluiting van de DSL-splitter.
 3. Als de telefoon het telefoonnummer van de beller nu niet weergeeft, heeft je telefoonprovider CLIP nog niet geactiveerd voor je telefoonaansluiting, ondersteunt je telefoon geen CLIP, of de beller heeft de nummerweergave uitgeschakeld.

Alle telefoons en telefoonapparaten op FRITZ!Box aansluiten

 1. Sluit alle telefoonapparaten (bijvoorbeeld. telefoon, fax) op de FRITZ!Box aan.

  Belangrijk:Als je extra telefoonapparaten of aansluitdozen aansluit op de telefoonaansluitdoos, kan dit resulteren in fouten.

Ander apparaat als interferentiebron uitsluiten

Interferentie van een apparaat dat is aangesloten op de FRITZ!Box of de stroomtoevoer, kan mogelijk de FRITZ!Box bereiken. Voer daarom de volgende test uit:

 1. Koppel alle apparaten en kabels los van de LAN-poorten en de USB-poort van de FRITZ!Box. Als er geen apparaat is aangesloten, verbind dan een computer met een LAN-poort van de FRITZ!Box.
 2. Als het probleem niet meer optreedt, wordt interferentie overgedragen naar de FRITZ!Box via een aangesloten apparaat of wordt de interferentie nu van de FRITZ!Box weggeleid door de computer. De oorzaak van de interferentie kun je doorgaans elimineren met een van de volgende maatregelen:
  1. Gebruik een stekkerdoos om de FRITZ!Box en alle andere verbonden apparaten aan te sluiten op hetzelfde stopcontact.
  2. Test dit ook met verschillende verlengkabels en stopcontacten.
  3. Gebruik UTP-netwerkkabels om apparaten aan te sluiten op de LAN-poorten van de FRITZ!Box. In tegenstelling tot STP-netwerkkabels, bijvoorbeeld de meegeleverde netwerkkabel, hebben UTP-netwerkkabels geen aarddraad en kunnen geen interferentie overdragen naar de FRITZ!Box.

   Belangrijk:Als het probleem zich voordoet met een FRITZ!Powerline-adapter, gebruik dan de met de FRITZ!Powerline-adapter meegeleverde UTP-netwerkkabel.

  4. Als interferentie naar de FRITZ!Box wordt overgedragen door een apparaat dat is aangesloten op de USB-poort, sluit het apparaat dan niet aan op de FRITZ!Box, maar op een USB-poort van de computer.

Draden bij eerste TAE-contactdoos verwisselen

De fout kan op een analoge vaste aansluiting optreden als de polariteit draden die van de provider in de eerste TAE-contactdoos aankomen, is omgekeerd/verwisseld:

 1. Verwissel op de eerste TAE-contactdoos (hoofdaansluitpunt telefonie) in huis de twee draden die van de provider komen. De twee te verwisselen draden bevinden zich als de TAE-contactdoos is geopend, afhankelijk van het type contactdoos, meestal helemaal links op de bovenste contactstrip. De contacten zijn gekenmerkt met "1" en "2" of "1a" en "1b".

Te lage signaalkwaliteit

Als er bij inkomende oproepen nog steeds geen telefoonnummers worden weergegeven, is de signaalkwaliteit van je analoge vaste telefoonaansluiting te laag.

In vergelijking tot eenvoudige telefoons stellen telefooncentrales altijd hogere eisen aan de signaalkwaliteit van de analoge vaste telefoonaansluiting. De FRITZ!Box is tot ver buiten de specificatiegrenzen in staat om alle inkomende signalen juist te identificeren en te verwerken. In het geval van uiterst interferentiegevoelige aansluitingen kan de storingsbestendigheid van de FRITZ!Box echter iets lager zijn dan die van een analoge telefoon die rechtstreeks op je telefoonaansluiting is aangesloten. Daarom kan het voorkomen dat een telefoon die rechtstreeks is aangesloten op de telefoonaansluiting, de CLIP-informatie wel correct kan verwerken, maar je FRITZ!Box niet. Dit ligt niet aan een fout van de FRITZ!Box, maar aan de lage signaalkwaliteit van de analoge vaste telefoonaansluiting.