Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Box meldt "VPN connection to [...] has been cleared"

De VPN-verbinding met de FRITZ!Box wordt automatisch verbroken. In de event log van de FRITZ!Box wordt een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 1 Lifetime expired"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 3 IKE server"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 4 Decapsulation error"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 5 IP address change"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 7 Datapipe flush"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 8"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 9 Dead Peer Detection"
 • "VPN connection to [...] has been cleared. Cause: 12 SA loss"

Voer de maatregelen uit van de instructies waarin de waargenomen fout wordt beschreven.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 De fout treedt af en toe op

De melding wordt door de FRITZ!Box weergegeven als de VPN-verbinding wordt verbroken. Het nummer in de foutmelding geeft aan waarom de VPN-verbinding werd verbroken:

 • Cause 1: De VPN-verbinding werd na een uur inactiviteit verbroken.
 • Cause 3: De tegenpartij (bijvoorbeeld FRITZ!VPN) heeft de VPN-verbinding verbroken.
 • Cause 4: De gegevens die door de VPN-tegenpartij werden verstuurd konden niet worden ontsleuteld.
 • Cause 5: Het openbare IP-adres van de FRITZ!Box of de tegenpartij is gewijzigd toen de VPN-verbinding actief was, bijvoorbeeld nadat de internetverbinding is verbroken.
 • Cause 7: De VPN-tegenpartij is niet meer bereikbaar.
 • Cause 8: De tegenpartij (bijvoorbeeld FRITZ!VPN) heeft de VPN-verbinding verbroken.
 • Cause 9: De VPN-tegenpartij is niet meer bereikbaar.
 • Cause 12: De Security Associations (SA) voor de VPN-verbinding is niet langer geldig, bijvoorbeeld door veranderingen in de internetverbinding.

Bij VPN-verbindingen die tot stand worden gebracht met het programma FRITZ!VPN, een smartphone of een andere VPN-client, kun je de verbinding in al deze gevallen altijd weer handmatig herstellen, in FRITZ!VPN bijvoorbeeld door op de knop "Establish" te klikken.

Bij VPN-verbindingen tussen twee FRITZ!Boxen (LAN-LAN-verbinding) wordt de verbinding automatisch hersteld zodra er vanuit het ene netwerk toegang wordt verschaft tot het andere netwerk. Als de VPN-verbinding gehandhaafd moet blijven en automatisch worden worden hersteld als de verbinding wordt verbroken, configureer dan de volgende instellingen:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Permit Access".
 3. Klik op het tabblad "VPN".
 4. Klik bij de VPN-verbinding in kwestie op de knop (Bewerken).
 5. Voer in het invoerveld "VPN password (pre-shared key)" het wachtwoord in dat is vereist om de VPN-verbinding tot stand te brengen.
 6. Schakel de optie "Hold VPN connection permanently" in.
 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 De fout treedt voortdurend op

Als de VPN-verbinding niet tot stand kan worden gebracht, komt dit door een fout in de VPN-instellingen. Zulke fouten treden meestal meteen op na configuratie van de VPN-verbinding of na wijziging van de VPN-configuratiebestanden. Om een dergelijke fout te verhelpen, moet je de VPN-verbinding opnieuw configureren:

 1. Wis de VPN-verbinding in de FRITZ!Box of in beide FRITZ!Boxen.
 2. Als je een VPN-verbinding tot stand wilt brengen tussen twee FRITZ!Boxen, configureer dan de VPN-verbinding tussen de FRITZ!Boxen opnieuw.