Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Box USB Remote Connection meldt "Could not establish the connection to the device"

Hoewel het programma USB Remote Connection de USB-apparaten weergeeft die zijn aangesloten op de FRITZ!Box, kunnen deze niet via de USB Remote Connection worden verbonden met de computer. De USB Remote Connection geeft de volgende foutmelding weer:

"Could not establish the connection to the device. If the connection still cannot be established, check the firewall settings to make sure that the FRITZ!Box USB remote connection is registered and enabled as an exception."

Oorzaak

 • Een firewall verstoort de communicatie tussen de FRITZ!Box USB Remote Connection en de FRITZ!Box, de FRITZ!Box USB Remote Connection is niet correct geconfigureerd of verkeerd geïnstalleerd.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 USB Remote Connection in FRITZ!Box configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "USB / Storage".
 3. Klik op het tabblad "USB Remote Connection".
 4. Schakel de optie "USB remote connection enabled" in.
 5. Selecteer de apparaattypen waarvoor je USB Remote Connection wilt inschakelen, bijvoorbeeld "USB storage media".
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Firewall van de computer configureren

 1. Of: Configureer in de firewall een uitzondering voor het programma FRITZ!Box USB Remote Connection.
  • Of: Stel de configuratie van de firewall zodanig in dat inkomende en uitgaande TCP- en UDP-verbindingen van poort 2066 op de FRITZ!Box naar elke poort op de computer worden toegestaan.

   Opmerking:Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van de firewall; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

3 Programma FRITZ!Box USB Remote Connection de-installeren

Windows 10

 1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
 2. Klik in het menu "Instellingen" op "Apps".
 3. Klik in de sectie "Apps en onderdelen" op de vermelding "FRITZ!Box USB Remote Connection" en vervolgens op "Verwijderen".
 4. Bevestig de invoer en klik in het venster "Wilt u toestaan dat deze app wijzigingen aan uw apparaat aanbrengt?" op "Ja".
 5. Klik in het venster "AVM FRITZ!Box USB Remote Connection Maintenance" op "Remove the application from this computer" en klik op "OK".

Windows 8

 1. Druk de toetscombinatie Windows-toets + X in en klik op "Configuratiescherm" in het contextmenu.
 2. Klik op "Programma's" en vervolgens op "Programma's en onderdelen".
 3. Dubbelklik op de vermelding "AVM FRITZ!Box USB Remote Connection".
  • Het venster "AVM FRITZ!Box USB Remote Connection Maintenance" wordt geopend.
 4. Selecteer in het venster "AVM FRITZ!Box USB Remote Connection Maintenance" de optie "Remove the application from this computer" en klik op "OK".

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
 2. Selecteer rechtsboven onder "Weergeven op" de optie "Categorie" ().
 3. Klik op "Een programma verwijderen".
 4. Dubbelklik op de vermelding "AVM FRITZ!Box USB Remote Connection".
  • Het venster "AVM FRITZ!Box USB Remote Connection Maintenance" wordt geopend.
 5. Selecteer in het venster "AVM FRITZ!Box USB Remote Connection Maintenance" de optie "Remove the application from this computer" en klik op "OK".

4 Audio bridge via Apparaatbeheer de-installeren

 1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + Pauze-toets.
  • Het venster met basisinformatie over de computer wordt geopend.
 2. Klik op "Apparaatbeheer".
 3. Als er een vermelding "AVM Audio Bridge" of "AVM USB remote connection" wordt weergegeven:
  1. Klik met de rechtermuisknop op alle vermeldingen onder "AVM Audio Bridge" of "AVM USB remote connection" en selecteer "Installatie ongedaan maken" of "Verwijderen".
  2. Klik op "OK" en volg de instructies.
  3. Start de computer opnieuw op.
  • Als er geen vermelding "AVM Audio Bridge" of "AVM USB remote connection" wordt weergegeven, ga je verder met de volgende maatregel.

5 Programma FRITZ!Box USB Remote Connection installeren

 1. Meld je op de computer aan als de Windows-gebruiker die FRITZ!Box USB Remote Connection gaat gebruiken.

  Belangrijk:Als de gebruiker geen administratorrechten heeft, moet je tijdens de installatie of als je het programma voor het eerst opstart, een geldig administratorwachtwoord invoeren.

 2. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 3. Klik in op "Home Network" en vervolgens op "USB / Storage".
 4. Klik op het tabblad "USB Remote Connection".
 5. Klik op "Download".
  • Het venster "USB Remote Connection" wordt geopend.
 6. Als in het venster "USB Remote Connection" een knop "Download" wordt weergegeven:
  1. Klik in het venster "USB Remote Connection" op "Download" en download het bestand "fritzbox-usb-fernanschluss.application".
  2. Dubbelklik op het gedownloade bestand.
 7. Klik op "Install" en volg de instructies op het scherm.
 8. Herhaal de stappen 1 - 7 voor alle andere Windows-gebruikers die FRITZ!Box USB Remote Connection willen gebruiken.