Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Power-led van de FRITZ!Box knippert

Zodra je de FRITZ!Box verbindt met de DSL-aansluiting, brengt de FRITZ!Box een verbinding tot stand met de centrale van de DSL-provider. Dit kan tot 10 minuten duren. Gedurende deze tijd knippert de Power-led en blijft branden zodra de DSL-verbinding tot stand is gebracht.

Met deze handleiding kun je de volgende problemen oplossen:

 • De Power-led van de FRITZ!Box knippert ononderbroken.
 • De FRITZ!Box brengt geen DSL-verbinding tot stand.

In de lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box staat dan de volgende foutmelding:

 • "DSL antwoordt niet (geen DSL-synchronisatie)"

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Lijst met gebeurtenissen van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Gebeurtenissen".
 3. Als daar behalve de melding "DSL antwoordt niet" ook "DSL is beschikbaar (DSL-synchronisatie met [...] kbit/s)" staat, voer dan de stappen uit van de handleiding FRITZ!Box meldt dat de DSL-verbinding regelmatig wordt verbroken.

2 Controleren of de DSL-aansluiting wordt ondersteund.

De FRITZ!Box ondersteunt alle in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland gebruikelijke DSL-aansluitingen. De volgende stap is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box in een ander land gebruikt:

3 DSL-standaard selecteren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL-informatie".
 3. Klik op het tabblad "Lijninstellingen" ("Kabelinstellingen"). Als het tabblad niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 4. Geef bij "Annexinstellingen" aan of je FRITZ!Box is aangesloten op een DSL-aansluiting met Annex A of Annex B.

  Opmerking:In Duitsland wordt altijd Annex B gebruikt, in andere landen bijna altijd Annex A. Vraag bij je DSL-provider na welke standaard moet worden gebruikt op jouw aansluiting.

 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

4 DSL-aansluiting en bekabeling controleren met DSL-kabeltest

DSL-lijntest uitvoeren

Links "Inhoud" en dan "FRITZ!Box support"
 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box linksonder op "Inhoud" en vervolgens op "FRITZ!Box support".
 2. Klik op de link "DSL-lijntest" ("DSL-kabeltest").
 3. Koppel de DSL-kabel los van de FRITZ!Box.
 4. Klik op de knop "Kalibreren" en start de kalibratie door op "OK" te klikken.
 5. Sluit de DSL-kabel opnieuw aan op de FRITZ!Box zodra de kalibratie is voltooid.
 6. Klik op de knop "Meten" en vervolgens op "OK" om de test van de DSL-lijn te starten.
 7. Voer de stappen uit van de sectie die bij het testresultaat past.

Lijntest meldt: "DSL-kabel defect of niet ingestoken"

 1. Sluit de FRITZ!Box met een andere DSL-kabel (bijvoorbeeld van een andere DSL-modem) aan op de met "F" gekenmerkte bus van de TAE-contactdoos.
 2. Als de Power-led na 10 minuten blijft branden, is de voorheen gebruikte DSL-kabel defect en moet worden vervangen.

  Opmerking:DSL-kabels kun je kopen in de speciaalzaak of bij ons bestellen via e-mail op zubehoer@avm.de of telefonisch onder +49 (0)30 39004415 (ma.-vr. 9:00-17:00). Met behulp van de handleiding Toewijzing van kabels, adapters en poorten kunnen DSL-kabels ook zelf worden gemaakt.

Kabeltest meldt: "Fout in de bekabeling in huis"

 1. Als je de FRITZ!Box gebruikt op een IP-gebaseerde aansluiting, verwijder dan de DSL-splitter.
 2. Verwijder alle kabelverlengingen, ongebruikte kabels, TAE-aansluitdozen en extra elektrische accessoires (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).
 3. Steek de DSL-kabel (Y-kabel) in de bus "VDSL" van de FRITZ!Box.
 4. Steek een van de kortere kabeluiteinden in de DSL-wandcontactdoos, sluit het andere uiteinde niet aan. Als je de FRITZ!Box gebruikt op een bonded VDSL-aansluiting, steek dan ook het tweede kabeluiteinde in de bonded VDSL-wandcontactdoos.
  FRITZ!Box aansluiten op IP-gebaseerde DSL-aansluiting (links) of bonded VDSL-aansluiting (rechts)

Lijntest meldt: "Fout bij de provider"

 1. Óf: Test of een andere DSL-modem op je DSL-aansluiting werkt.
  • Óf: Test of de FRITZ!Box op een andere DSL-aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, bijvoorbeeld bij de buren.

   Opmerking:Verbind de FRITZ!Box alleen met de DSL-aansluiting en het elektriciteitsnet. De DSL-verbinding is tot stand gebracht als de Power-led na uiterlijk 10 minuten blijft branden.

 2. Als ook een andere DSL-modem niet werkt op je aansluiting of als de FRITZ!Box op een andere aansluiting een DSL-verbinding tot stand kan brengen, is er een storing op je DSL-aansluiting. Neem contact op met je DSL-provider en laat je DSL-aansluiting controleren.

  LET OP!Er zijn mogelijk kosten verbonden aan de controle. Vraag naar de voorwaarden bij je provider!

5 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente DSL-techniek die wordt gebruikt in de DSL-centrales van de DSL-providers: