Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Vormt draadloze straling een risico?

De radiotechniek van de FRITZ!Box voldoet aan de richtlijnen van de Europese Unie. De blootstelling aan straling van de FRITZ!Box is duidelijk lager dan de limieten die bijvoorbeeld zijn vastgelegd in de "Verordnung über elektromagnetische Felder" (26e Duitse federale verordening inzake elektromagnetische velden, 26e BImSchV).

Het Wi-Fi-zendvermogen van de FRITZ!Box is maximaal 100 mW / 20 dBm in het 2,4 GHz-frequentiebereik en maximaal 200 mW / 23 dBm in het 5 GHz-frequentiebereik als de Wi-Fi-kanalen 36 tot en met 64 (5,15 - 5,35 GHz) worden gebruikt of maximaal 1000 mW / 30 dBm wanneer de Wi-Fi-kanalen 100 tot 140 (5,47 - 5,725 GHz) worden gebruikt.

Volgens de huidige wetenschappelijke kennis (zie Antennebureau) is er geen bewijs dat straling van draadloze apparaten een gezondheidsrisico vormt.