Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

FRITZ!Repeater met router van een andere fabrikant verbinden

Je wilt een FRITZ!Repeater zonder FRITZ!Box verbinden met een andere router? ✔ Dat gaat gemakkelijk met deze stap-voor-staphandleiding.

Verbind je FRITZ!Repeater met je Wi-Fi-router om gemakkelijk en efficiënt het Wi-Fi-bereik van je thuisnetwerk uit te breiden. De FRITZ!Repeater neemt dan de toegangsgevens van het Wi-Fi-netwerk van de Wi-Fi-router over en kan meteen worden gebruikt door alle Wi-Fi-apparaten in het thuisnetwerk.

Controleer of het Wi-Fi-apparaat het instellen van Wi-Fi-verbindingen per druk op de knop (WPS - Push Button Configuration) ondersteunt. Als je Wi-Fi-router WPS niet ondersteunt, configureer dan de Wi-Fi-verbinding handmatig.

Verbindingsscenario voor het verbindingstype Wi-Fi-bridge

1 Wi-Fi-verbinding per druk op de knop configureren

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende stappen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Druk op de Connect-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
 2. De led geeft nu aan door afwisselend te knipperen en te blijven branden dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Zodra de led gedurende ten minste 1 minuut ononderbroken knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

FRITZ!Repeater als Wi-Fi-bridge configureren

 1. Steek de FRITZ!Repeater voor de configuratie in een stopcontact in de buurt van de Wi-Fi-router. De FRITZ!Repeater start nu op. Tijdens het opstarten knippert de led snel.
 2. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de led langzamer knippert.
 3. Druk kort (gedurende ongeveer 1 seconde) op de Connect-toets van de FRITZ!Repeater. Zodra je de toets loslaat, begint de led snel te knipperen.
 4. Binnen 2 minuten: Schakel WPS in bij de Wi-Fi-router, bijvoorbeeld door op de Wi-Fi-router op een WPS-toets of aanmeldtoets te drukken.

  Opmerking:Informatie over het inschakelen van WPS krijg je van de fabrikant van de Wi-Fi-router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 5. Zodra de led blijft branden, is de Wi-Fi-verbinding tot stand gebracht.

FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de Wi-Fi-router hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat de led van de FRITZ!Repeater groen is en niet oranje. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding FRITZ!Repeater optimaal plaatsen.

2 Wi-Fi-verbinding handmatig configureren

Als de Wi-Fi-router het WPS-procedé niet ondersteunt, moet je de verbinding handmatig configureren met behulp van de configuratiewizard:

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Om de volgende stappen uit te kunnen voeren zoals beschreven, moet de FRITZ!Repeater zich in de fabrieksinstellingen bevinden:

 1. Druk op de Connect-toets en houd de toets gedurende ongeveer 15 seconden ingedrukt.
 2. De led geeft nu aan door afwisselend te knipperen en te blijven branden dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de FRITZ!Repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
 3. Zodra de led gedurende ten minste 1 minuut ononderbroken knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

Wi-Fi-apparaat met FRITZ!Repeater verbinden

 1. Noteer de Wi-Fi-netwerksleutel die op de achterkant van de FRITZ!Repeater staat.
 2. Steek de FRITZ!Repeater voor de configuratie in een stopcontact in de buurt van de Wi-Fi-router. De FRITZ!Repeater start nu op. Tijdens het opstarten knippert de led snel.
 3. Wacht gedurende ca. 1 minuut tot de FRITZ!Repeater is opgestart en de led langzamer knippert.
 4. Zoek met een Wi-Fi-apparaat (bijvoorbeeld notebook, smartphone) naar Wi-Fi-netwerken in de buurt.
 5. Selecteer het Wi-Fi-netwerk "FRITZ!Repeater [...]".
 6. Voer de Wi-Fi-netwerksleutel (wachtwoord) in die je hebt genoteerd.

FRITZ!Repeater als Wi-Fi-bridge configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater.
 2. Stel een wachtwoord in voor toegang tot de gebruikersinterface en klik achtereenvolgens op "OK" en "Volgende" ("Verder").
 3. Schakel het verbindingstype "Wireless bridge" in en klik op "Volgende" ("Verder").
 4. Selecteer uit de lijst het uit te breiden Wi-Fi-netwerk van je Wi-Fi-router en klik op "Volgende" ("Verder").
 5. Selecteer het type Wi-Fi-versleuteling, voer de Wi-Fi-netwerksleutel van de Wi-Fi-router in en klik op "Volgende" ("Verder").
 6. Klik op "Voltooien" om de instellingen op te slaan.
 7. Zodra de led van de FRITZ!Repeater blijft branden, is de configuratie voltooid.

FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

Voor een optimale uitbreiding van het bereik moet de FRITZ!Repeater een snelle en stabiele Wi-Fi-verbinding met de Wi-Fi-router hebben:

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat de led van de FRITZ!Repeater groen is en niet oranje. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding FRITZ!Repeater optimaal plaatsen.