Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box optimaliseren

Je FRITZ!Box en Mesh Repeaters, zoals bijvoorbeeld FRITZ!Repeater, zorgen in het thuisnetwerk voor de beste Wi-Fi-kwaliteit. Hierbij is het vooral belangrijk dat de overgang naar het beste Wi-Fi-toegangspunt soepel verloopt als je naar een andere kamer gaat. Individuele instellingen en bouwkundige omstandigheden kunnen er echter voor zorgen dat apparaten en de FRITZ!Box niet optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Als de Wi-Fi-snelheid of de dekking niet toereikend is, kun je het Wi-Fi-netwerk optimaliseren met de volgende eenvoudige maatregelen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) aanpassen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
 3. Schakel de optie "Name of the Wi-Fi network visible" ("Name of the wireless radio network visible") in. Daardoor voorkom je dat sommige draadloze netwerkapparaten geen verbinding met de FRITZ!Box tot stand kunnen brengen en dat de FRITZ!Box de draadloze netwerkapparaten in het Mesh-netwerk optimaal kan aansturen ("Mesh Wi-Fi steering").
 4. Als de optie "Different names for the Wi-Fi networks on 2.4 and 5 GHz" ("Different names for the radio network on 2.4 and 5 GHz") wordt weergegeven, schakel deze optie dan uit om voor beide Wi-Fi-netwerken dezelfde namen (SSID) te gebruiken. Alleen zo kan de FRITZ!Box je draadloze netwerkapparaten naar de optimale frequentieband sturen ("band steering").
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. Als de instellingen worden opgeslagen, worden alle Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box verbroken.

2 Instellingen voor Wi-Fi-kanaal automatisch configureren

In de fabrieksinstellingen analyseert de FRITZ!Box regelmatig de Wi-Fi-omgeving en de verbindingskwaliteit van de draadloze netwerkapparaten. Op basis van deze analyse selecteert de FRITZ!Box automatisch de beste instellingen voor het Wi-Fi-kanaal. Als de je de instelling voor het automatisch aanpassen van de instellingen van het Wi-Fi-kanaal hebt uitgeschakeld, schakel deze dan weer in:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Channel" ("Radio Channel").
 3. Schakel de optie "Set Wi-Fi channel settings automatically (recommended)" ("Set radio channel settings automatically (recommended)") in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box worden nu tijdelijk verbroken en vervolgens automatisch opnieuw tot stand gebracht.

3 Mesh-instellingen optimaliseren

Mesh-verbinding van de FRITZ!Repeater controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Mesh" ("Mesh Networking").
 3. Als de FRITZ!Repeater zonder Mesh-pictogram wordt weergegeven in het Mesh-overzicht, voer dan de maatregelen uit van de handleiding Mesh-pictogram wordt bij FRITZ!Repeater niet weergegeven.

Overnemen van de Mesh-instellingen inschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater op "Access to Home Network".
 2. Schakel de optie "Adopt settings enabled" in.
 3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 FRITZ!OS en Wi-Fi-software bijwerken

Updates bevatten verbeteringen, herstelde fouten en nieuwe functies. Installeer daarom op alle apparaten de meest recente FRITZ!OS- of softwareversie:

Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Repeater installeren

 1. Installeer het meest recente FRITZ!OS op de FRITZ!Repeater.

Meest recente software van het draadloze netwerkapparaat installeren

 1. Installeer de meest recente softwareversie voor het draadloze netwerkapparaat (bijvoorbeeld Android, iOS) of de meest recente driver voor de draadloze netwerkadapter van de computer (bijvoorbeeld van Intel-downloadcenter).

  Opmerking:Informatie over de update krijg je van de fabrikant van het apparaat; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

5 Plaats optimaliseren

FRITZ!Box optimaal plaatsen

 1. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte. De FRITZ!Box heeft omnidirectionele antennes. Daardoor wordt het signaal van het Wi-Fi-netwerk bolvormig in alle richtingen verzonden.
 2. Plaats de FRITZ!Box niet direct in de hoek van een kamer.
 3. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 4. Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk zo hoog mogelijk in een ruimte, bijvoorbeeld op een kast.
 5. Plaats de FRITZ!Box zo dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de FRITZ!Box en de draadloze netwerkapparaten. Zelfs kleine voorwerpen in de directe omgeving van je FRITZ!Box kunnen het bereik van het signaal van het Wi-Fi-netwerk sterk verminderen. Vooral objecten van metaal of waterhoudende objecten zoals bijvoorbeeld radiatoren, koelkasten of kamerplanten, verminderen duidelijk de kwaliteit van het Wi-Fi-signaal.
 6. Plaats de FRITZ!Box niet in de buurt van andere zenders zoals bijvoorbeeld een magnetron, draadloze speakers of bluetoothapparaat.

FRITZ!Repeater optimaal plaatsen

 1. Plaats de FRITZ!Repeater zo dat ten minste drie van de vijf signaalsterkte-leds branden. Tips voor het plaatsen vind je in de handleiding FRITZ!Repeater optimaal plaatsen.