Aanbevelen:
Vraagbaak

De automatische update-functie gebruiken

Automatische updatefunctie gebruiken

In de versie 6.20 is FRITZ!OS uitgebreid met een functie voor automatische updates. Zo mis je nooit meer een update van het besturingssysteem van de FRITZ!Box en gebruik je nieuwe functies meteen. In de gebruikersinterface van de FRITZ!Box vind je in de menupunten "System" en "Update" door klikken op de tab "Automatic update" drie opties voor regelmatige updates.

Nieuwe versie automatisch installeren

De meest comfortabele oplossing is de instelling waarbij je op de hoogte wordt gebracht van de nieuwe versie van FRITZ!OS en deze automatisch wordt gedownload en geïnstalleerd. De FRITZ!Box kiest voor de installatie een geschikt tijdstip, bijvoorbeeld 's nachts, en past de update automatisch toe. Hiervoor worden internet- en telefoonverbindingen kort onderbroken. Na het opnieuw opstarten werkt de FRITZ!Box dan met de nieuwste versie van het besturingssysteem.

Noodzakelijke updates automatisch installeren

Bij deze instelling worden alleen updates in aanmerking genomen die door AVM als noodzakelijk zijn gekenmerkt, bijvoorbeeld veiligheidsupdates. Analoog aan de eerste mogelijkheid word je op de hoogte gebracht van de beschikbaarheid en worden de bestanden door de FRITZ!Box automatisch gedownload. Ook hier wordt een geschikt tijdstip gekozen, zodat de installatie je niet stoort tijdens het gebruik.

Informatie verkrijgen over nieuwe FRITZ!OS-versies

Als je dit punt selecteert voor automatische updates, krijg je alleen informatie over de beschikbaarheid van een update. Deze aanwijzing vind je op het startscherm van de gebruikersinterface, of je kunt ook een push-mailservice instellen. Bedenk wel dat de FRITZ!Box voorlopig met een oudere verse van het besturingssysteem werkt als je de update pas later uitvoert. AVM beveelt daarom aan om minstens de optie voor noodzakelijke updates te activeren.