Aanbevelen:
Vraagbaak

Instellingen naar een andere FRITZ!Box overdragen

Als je een nieuwe FRITZ!Box koopt, hoef je deze niet noodzakelijk opnieuw te configureren: je kunt de gegevens en instellingen op de oude FRITZ!Box opslaan en later op hetzelfde of een ander apparaat opnieuw activeren. Maar de functie is niet alleen in zulke gevallen nuttig.

Eerste stap: back-up aanmaken

Alle actuele FRITZ!Box-modellen ondersteunen de mogelijkheid om een back-up aan te maken van de configuratie. Om dit te doen, meld je je aan bij de gebruikersinterface van de FRITZ!Box en klik je in de navigatiebalk op het punt "System" en dan op "Backup". Volg gewoon de aanwijzingen op het beeldscherm. Het hier toegekende wachtwoord moet je goed onthouden, want je hebt het nodig om achteraf het back-upbestand ook te gebruiken.

Als alternatief kun je volledig automatisch een back-up aanmaken met de gelijknamige push-service. Dan worden de instellingen bij het laden van de fabrieksinstellingen of bij een FRITZ!OS-update automatisch naar het e-mailadres dat je hebt opgegeven gestuurd.

Tweede stap: configuratie herstellen

Als je de instellingen wilt laden, klik je in de gebruikersinterface op dezelfde plaats als bij het aanmaken van de back-up, behalve dat je nu op het tabblad "Restore" klikt. In het betreffende veld selecteer je nu het bestand dat je in de eerste stap hebt aangemaakt en bewaard. Vervolgens voer je het wachtwoord in. Hier heb je ook de mogelijkheid om een gedeeltelijke of volledige herstelling (met overeenkomstige selectiemogelijkheden) uit te voeren. Nadat het bestand is geladen en de instellingen zijn hersteld, wordt de FRITZ!Box opnieuw opgestart.

Instellingen overdragen – wanneer is het zinvol?

Als je de FRITZ!Box vervangt door een nieuw exemplaar van hetzelfde model, kun je zo alle op het apparaat opgeslagen instellingen op het nieuwe overnemen. Daartoe behoren onder andere: internettoegangsgegevens, poortvrijgaven, gebruikers, instellingen voor DHCP, WiFi, maar ook telefoniegegevens, telefoonboeken, oproeplijsten en nog veel meer.

Als je de oude box vervangt door een nieuwer model, kunnen alleen de basisinstellingen worden overgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld de functies die beide apparaten ondersteunen. Meer informatie vind je in onze kennisdatabank.

Ook als je niet van plan bent om het apparaat te vervangen, is een back-upbestand aanbevolen. Een back-up hebben is immers altijd nuttig. Bovendien kun je zo met enkele kliks de laatste werkende configuratie herstellen.