Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box wijzigen

Je kunt de naam van het Wi-Fi-netwerk van je FRITZ!Box heel eenvoudig wijzigen en je Wi-Fi een unieke naam geven. In het FRITZ! Mesh-netwerk geeft de FRITZ!Box (Mesh Master) de nieuwe naam van het Wi-Fi-netwerk door aan alle Mesh Repeaters (bijvoorbeeld FRITZ!Repeater).

Om ervoor te zorgen dat de FRITZ!Box draadloze netwerkapparaten automatisch naar het optimale Wi-Fi-netwerk kan sturen en zonodig ook naar een ander Wi-Fi-toegangspunt (Wi-Fi Mesh steering), moet voor beide Wi-Fi-netwerken dezelfde Wi-Fi-netwerknaam worden gebruikt.

Houd er bij het wijzigen van de Wi-Fi-netwerknaam rekening mee dat de Wi-Fi-verbinding vervolgens op alle draadloze netwerkapparaten opnieuw moet worden ingesteld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) wijzigen

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
  3. Voer in het invoerveld "Name of the Wi-Fi network (SSID)" ("Name of the wireless radio network (SSID)") een unieke naam in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. Als de nieuwe naam van het Wi-Fi-netwerk wordt opgeslagen, worden alle Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box verbroken. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box moeten vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.