Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box wijzigen

Je kunt de naam van het Wi-Fi-netwerk van je FRITZ!Box heel eenvoudig wijzigen en je Wi-Fi een unieke naam geven. In het FRITZ! Mesh-netwerk geeft de FRITZ!Box (Mesh Master) de nieuwe naam van het Wi-Fi-netwerk door aan alle Mesh Repeaters (bijvoorbeeld FRITZ!Repeater).

Om ervoor te zorgen dat de FRITZ!Box draadloze netwerkapparaten automatisch naar de optimale frequentieband kan sturen en zonodig ook naar een ander Wi-Fi-toegangspunt (Wi-Fi Mesh steering), moet voor beide frequentiebanden dezelfde Wi-Fi-netwerknaam worden gebruikt.

Houd er bij het wijzigen van de Wi-Fi-netwerknaam rekening mee dat de Wi-Fi-verbinding vervolgens op alle draadloze netwerkapparaten opnieuw moet worden ingesteld.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) wijzigen

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
  3. Voer in het invoerveld "Name of the Wi-Fi network (SSID)" ("Name of the wireless radio network (SSID)") een unieke naam in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. Als de nieuwe naam van het Wi-Fi-netwerk wordt opgeslagen, worden alle Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box verbroken. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box moeten vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.