Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Storingen tijdens televisiekijken via IPTV-aansluiting

Tijdens het televisiekijken via een IPTV-aansluiting treden er storingen op aan het geluid en/of beeld, als de FRITZ!Box verbinding maakt met internet en de mediaontvanger gebruikt maakt van de internetverbinding van de FRITZ!Box.

Opmerking:Bij de Telekom MagentaTV Sat-aansluiting wordt het programma-aanbod overgedragen via een satelliet. Neem rechtstreeks contact op met de Telekom voor storingen bij satelliettelevisie.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Instellingen voor de internettoegang aanpassen

Voor een foutloze weergave van IPTV mag de internettoegang niet zijn geconfigureerd via de optie "Other Internet service provider":

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op het tabblad "Internet Connection" en daar op het tabblad "DSL / WAN".
 4. Als de internettoegang via de optie "Other Internet service provider" is geconfigureerd:
   1. Selecteer in de sectie "Internetprovider" je provider. Als je provider er niet tussen staat, selecteer je "More Internet service providers".
   2. Voer in de sectie "Account Information" in de invoervelden in kwestie de toegangsgegevens in die je hebt ontvangen van je internetprovider.
   3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Wi-Fi-instellingen optimaliseren voor IPTV

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als de mediaontvanger rechtstreeks via Wi-Fi is verbonden met de FRITZ!Box, of via een draadloze repeater:

Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren voor IPTV:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Channel".
 3. Als de optie "Adjust radio channel settings" is ingeschakeld, klik je op "Additional Settings".
 4. Schakel de optie "Optimize wireless transmission for live TV" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Repeater optimaliseren voor IPTV:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Channel".
 3. Schakel de optie "Optimize wireless transmission for live TV" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Mediaontvanger niet verbinden via de gasttoegang (Guest access)

Via de Wi-Fi- en de LAN-gasttoegang van de FRITZ!Box is het afspelen van IPTV niet mogelijk. Verbind de mediaontvanger als volgt:

 1. Als de mediaontvanger met de poort "LAN 4" verbonden is, verbreek je deze verbinding en verbind je de mediaontvanger met een andere LAN-poort van de FRITZ!Box.
 2. Als de mediaontvanger via een Wi-Fi-bridge met de FRITZ!Box is verbonden, verbind je het apparaat rechtstreeks met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box.

5 Mediaontvanger niet verbinden via extra FRITZ!Box

Als je de mediaontvanger gebruikt in combinatie met een FRITZ!Box die is geconfigureerd als Mesh Repeater of als IP-client, kunnen we alleen garanderen dat je probleemloos televisie kunt kijken via IPTV, als op de FRITZ!Box FRITZ!OS 6.90 of nieuwer is geïnstalleerd.

Als FRITZ!OS 6.90 niet beschikbaar is voor de extra FRITZ!Box, ga je als volgt te werk:

 1. Verbind de mediaontvanger óf rechtstreeks met een netwerkkabel, óf via Wi-Fi óf via de elektriciteitsleiding (bijvoorbeeld met een FRITZ!Repeater of FRITZ!Powerline) met de FRITZ!Box die de internetverbinding tot stand brengt.

6 MagentaTV-Stick wordt in parallelbedrijf niet ondersteund

De MagentaTV-Stick van Deutsche Telekom markeert geen IPTV-pakketten waardoor de FRITZ!Box deze niet herkent als IPTV en ze ook niet kan toewijzen aan een bepaalde internetverbinding. Als de FRITZ!Box is geconfigureerd voor parallelbedrijf, worden de IPTV-pakketten van de MagentaTV-Stick daarom verdeeld over de DSL- en LTE-verbinding, wat fouten veroorzaakt bij het MagentaTV-platform op het internet.

Workaround

Configureer de FRITZ!Box zo dat de Magenta-TV-Stick slechts één bepaalde internetverbinding kan gebruiken:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Home Network".
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Connections".
 4. Klik naast de MagentaTV-Stick op de knop (Bewerken).
 5. Selecteer bij "Internet Connection" de beoogde internetverbinding.

  Belangrijk:Als de geconfigureerde internetverbinding uitvalt, heeft de MagentaTV-Stick geen toegang tot het internet meer.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

7 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

8 Multicast-interferentiebronnen opsporen en uitschakelen

Voorwaarde voor het afspelen van IPTV is de foutloze transmissie van IGMP-multicasts van de FRITZ!Box naar de mediaontvanger. Niet elk apparaat ondersteunt multicasts of kan de gegevensstroom die noodzakelijk is voor de weergave van IPTV foutloos naar de mediaontvanger doorsturen.

Multicasts worden meestal niet ondersteund of onjuist verwerkt door switches of draadloze repeaters van andere fabrikanten. Deze apparaten storen de weergave, zelfs als de receiver rechtstreeks is verbonden met de FRITZ!Box. Alle FRITZ!WLAN Repeaters ondersteunen multicasts.

Om te bepalen of de interferentie wordt veroorzaakt door apparaten in je thuisnetwerk en om de storing op te lossen, ga je als volgt te werk:

Interferentiebronnen opsporen met IP-adres

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "System".
 4. Controleer of een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven:
  • "IGMPv3 multicast router [IP-adres van de interferentiebron] ignored"
  • "IGMPv2 multicast router [IP-adres van de interferentiebron] active"
  • "IGMPv2 changed by [IP-adres van de interferentiebron]"
 5. Als één of meer van deze meldingen worden weergegeven:
  1. Noteer het IP-adres van het apparaat dat interferentie veroorzaakt en klik in het menu "Home Network" op "Network".
  2. Klik op het tabblad "Network Connections".
  3. Spoor het apparaat dat interferentie veroorzaakt op met behulp van het IP-adres in de lijst met netwerkapparaten.
  4. Schakel het interferentie veroorzakende apparaat uit.
  5. Als de mediaontvanger via het interferentie veroorzakende apparaat was verbonden met de FRITZ!Box, verbind je de ontvanger rechtstreeks met een LAN-poort van de FRITZ!Box.
  6. Start de FRITZ!Box en de mediaontvanger opnieuw op door de apparaten kort van het elektriciteitsnet los te koppelen en na een paar seconden weer te verbinden met het elektriciteitsnet.
  7. Controleer of er nog steeds storingen optreden.
  8. Als de storingen nog steeds optreden ga dan verder met de volgende stap.

Interferentiebronnen opsporen zonder IP-adres

 1. Schakel alle hubs/switches en powerlineapparaten uit en koppel de apparaten los van de FRITZ!Box.
 2. Als de mediaontvanger was verbonden met de FRITZ!Box via één van de verwijderde apparaten, verbind je de receiver rechtstreeks met een LAN-poort van de FRITZ!Box.
 3. Start de FRITZ!Box en de mediaontvanger opnieuw op door de apparaten kort van het elektriciteitsnet los te koppelen en na een paar seconden weer te verbinden met het elektriciteitsnet.
 4. Controleer of er nog steeds storingen optreden.
 5. Als de storingen niet meer optreden, verbind je de losgekoppelde apparaten één voor één en let je op bij welk apparaat de storingen opnieuw optreden.

Interferentiebronnen uitschakelen

Als je hebt ontdekt welk apparaat de storingen veroorzaakt, kun je het probleem met één van de volgende stappen oplossen:

 1. Schakel bij het apparaat functies zoals "IGMP-Snooping", "IGMP" en dergelijke uit. Informatie over IGMP-Multicastondersteuning van het apparaat verkrijg je bij de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.
 2. Installeer de meest recente software voor het apparaat.
 3. Verwijder het apparaat uit het thuisnetwerk.

9 DSL-aansluiting controleren

Een gestoorde DSL-verbinding kan fouten veroorzaken bij het afspelen van IPTV. Controleer daarom of de DSL-verbinding wordt onderbroken en of er bij de DSL-aansluiting meerdere fouten optreden:

DSL-synchronisatie controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de optie "Internet connection".
 4. Als de melding "DSL is not available" of "DSL not responding" vaak (meerdere keren per dag) wordt weergegeven, voer dan de stappen uit van de handleiding Regelmatige onderbrekingen van de DSL-verbinding.

DSL-verbinding op fouten controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "DSL".
 4. Controleer in de sectie "Error Counter" of er fouten worden weergegeven bij de FRITZ!Box of de DSL-centrale.
 5. Start op de mediaontvanger het afspelen van IPTV.
 6. Controleer na 15 minuten opnieuw of er in de sectie "Error Counter" fouten worden weergegeven.
 7. Als er tijdens het afspelen van IPTV binnen 15 minuten meer dan 500 fouten optreden, voer dan de stappen uit van de handleiding FRITZ!Box geeft talrijke fouten op de DSL-verbinding aan.