Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Storingen tijdens televisiekijken via IPTV-aansluiting

Tijdens het televisiekijken via de mediaontvanger van de internetprovider op een internetaansluiting met IPTV, valt het beeld of geluid weg.

Opmerking:Bij de Telekom MagentaTV Sat-aansluiting wordt het programma-aanbod overgedragen via een satelliet. Neem rechtstreeks contact op met de Telekom voor storingen bij satelliettelevisie.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Instellingen voor de internettoegang aanpassen

Voor een foutloze weergave van IPTV mag de internettoegang niet zijn geconfigureerd via de optie "andere internetaanbieder" ("andere internetprovider"):

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Toegangsgegevens".
 3. Als de internettoegang via de optie "andere internetaanbieder" ("andere internetprovider") is geconfigureerd:
  1. Selecteer bij "Internetaanbieder" ("Internetprovider") je provider. Als je provider er niet tussen staat, selecteer dan "meer internetaanbieders".
  2. Voer bij "Toegangsgegevens" in de invoervelden in kwestie de toegangsgegevens in die je hebt ontvangen van je internetprovider.
  3. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

3 Wi-Fi-instellingen optimaliseren voor IPTV

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als de mediaontvanger rechtstreeks via Wi-Fi is verbonden met de FRITZ!Box, of via een Wi-Fi-repeater:

Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Box optimaliseren voor IPTV:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal").
 3. Als de optie "Instellingen Wi-Fi-kanalen aanpassen" ("Instellingen draadloze kanalen aanpassen") is ingeschakeld, schakel dan de optie "Wi-Fi-overdracht optimaliseren voor live-tv".
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

Wi-Fi-instellingen van de FRITZ!Repeater optimaliseren voor IPTV:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Repeater op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal").
 3. Schakel de optie "Wi-Fi-overdracht optimaliseren voor Live-tv".
 4. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

4 Mediaontvanger niet verbinden via de toegang voor gasten

Via de Wi-Fi- toegang voor gasten van de FRITZ!Box is het afspelen van IPTV niet mogelijk. Verbind de mediaontvanger als volgt:

 1. Verbind de Wi-Fi-repeater of de Wi-Fi-bridge waarover de mediaontvanger met de FRITZ!Box is verbonden, rechtstreeks met het Wi-Fi-netwerk van de FRITZ!Box.

5 Mediaontvanger niet verbinden via extra FRITZ!Box

Als je de mediaontvanger gebruikt in combinatie met een FRITZ!Box die is geconfigureerd als Mesh Repeater of als IP-client, kunnen we alleen garanderen dat je probleemloos televisie kunt kijken via IPTV, als op de FRITZ!Box FRITZ!OS 6.90 of nieuwer is geïnstalleerd.

Als FRITZ!OS 6.90 niet beschikbaar is voor de extra FRITZ!Box, ga je als volgt te werk:

 1. Verbind de mediaontvanger óf rechtstreeks met een netwerkkabel, óf via Wi-Fi óf via het stopcontact (bijvoorbeeld met een FRITZ!Repeater of FRITZ!Powerline) met de FRITZ!Box die de internetverbinding tot stand brengt.

6 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Back-up".
 3. Klik op het tabblad "Opnieuw opstarten".
 4. Klik op de knop "Opnieuw opstarten".

7 Multicast-interferentiebronnen opsporen en uitschakelen

Voorwaarde voor het afspelen van IPTV is de foutloze transmissie van IGMP-multicasts van de FRITZ!Box naar de mediaontvanger. Niet elk apparaat ondersteunt multicasts of kan de gegevensstroom die noodzakelijk is voor de weergave van IPTV foutloos naar de mediaontvanger doorsturen.

Multicasts worden meestal niet ondersteund of onjuist verwerkt door switches of Wi-Fi-repeaters van andere fabrikanten. Deze apparaten storen de weergave, zelfs als de receiver rechtstreeks is verbonden met de FRITZ!Box. Alle FRITZ!WLAN Repeaters ondersteunen multicasts.

Om te bepalen of de interferentie wordt veroorzaakt door apparaten in je thuisnetwerk en om de storing op te lossen, ga je als volgt te werk:

Interferentiebronnen opsporen met IP-adres

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Gebeurtenissen".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Systeem".
 4. Controleer of een van de volgende foutmeldingen wordt weergegeven:
  • "IGMPv3 multicast router [IP-adres van de interferentiebron] ignored"
  • "IGMPv2 multicast router [IP-adres van de interferentiebron] active"
  • "IGMPv2 changed by [IP-adres van de interferentiebron]"
 5. Als één of meer van deze meldingen worden weergegeven:
  1. Noteer het IP-adres van het apparaat dat interferentie veroorzaakt en klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Netwerk".
  2. Klik op het tabblad "Netwerkverbindingen".
  3. Spoor het apparaat dat interferentie veroorzaakt op met behulp van het IP-adres in de lijst met netwerkapparaten.
  4. Schakel het interferentie veroorzakende apparaat uit.
  5. Als de mediaontvanger via het interferentie veroorzakende apparaat was verbonden met de FRITZ!Box, verbind je de ontvanger rechtstreeks met een LAN-poort van de FRITZ!Box.
  6. Start de FRITZ!Box en de mediaontvanger opnieuw op door de apparaten kort los te koppelen van het elektriciteitsnet en na een paar seconden weer te verbinden met het elektriciteitsnet.
  7. Controleer of er nog steeds storingen optreden.
  8. Als de storingen nog steeds optreden ga dan verder met de volgende stap.

Interferentiebronnen opsporen zonder IP-adres

 1. Schakel alle hubs/switches en powerlineapparaten uit en koppel de apparaten los van de FRITZ!Box.
 2. Als de mediaontvanger was verbonden met de FRITZ!Box via één van de verwijderde apparaten, verbind je de receiver rechtstreeks met een LAN-poort van de FRITZ!Box.
 3. Start de FRITZ!Box en de mediaontvanger opnieuw op door de apparaten kort los te koppelen van het elektriciteitsnet en na een paar seconden weer te verbinden met het elektriciteitsnet.
 4. Controleer of er nog steeds storingen optreden.
 5. Als de storingen niet meer optreden, verbind je de losgekoppelde apparaten één voor één en let je op bij welk apparaat de storingen opnieuw optreden.

Interferentiebronnen verwijderen

Als je hebt ontdekt welk apparaat de storingen veroorzaakt, kun je het probleem met één van de volgende stappen oplossen:

 1. Schakel bij het apparaat functies zoals "IGMP-Snooping", "IGMP" en dergelijke uit. Informatie over IGMP-Multicastondersteuning van het apparaat verkrijg je bij de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.
 2. Installeer de meest recente software voor het apparaat.
 3. Verwijder het apparaat uit het thuisnetwerk.

8 DSL-aansluiting controleren

Een DSL-verbinding met storingen kan fouten veroorzaken bij het afspelen van IPTV. Als je de FRITZ!Box op de DSL-aansluiting gebruikt, controleer dan of de DSL-verbinding wordt verbroken en of er bij de DSL-aansluiting meerdere fouten optreden:

DSL-synchronisatie controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "Gebeurtenissen".
 3. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst de optie "Internetverbinding".
 4. Als hier vaak (meerdere keren per dag) de melding "DSL is niet beschikbaar" of "DSL antwoordt niet" staat, voer dan de stappen uit van de handleiding DSL-verbinding wordt regelmatig verbroken.

DSL-verbinding op fouten controleren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL-informatie".
 3. Klik op het tabblad "DSL".
 4. Controleer bij "Foutenteller" of er fouten worden weergegeven bij de FRITZ!Box of de DSL-centrale.
 5. Start op de mediaontvanger het afspelen van IPTV.
 6. Controleer na 15 minuten opnieuw of er bij "Foutenteller" fouten worden weergegeven.
 7. Als er tijdens het afspelen van IPTV binnen 15 minuten meer dan 500 fouten optreden, voer dan de stappen uit van de handleiding FRITZ!Box geeft talrijke fouten op de DSL-verbinding aan.