Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Gesprekspartners kunnen elkaar niet horen

Bij telefoongesprekken treedt soms of altijd een van de volgende problemen op. Het probleem treedt meteen op aan het begin of pas in het verloop van het gesprek, bijvoorbeeld pas na vijf minuten:

 • Je kunt je gesprekspartner niet horen.
 • Je gesprekspartner hoort jou niet.
 • Beide gesprekspartners kunnen elkaar niet horen.

Daarbij kan mogelijk de indruk worden gewekt dat de telefoonverbinding is afgebroken. De verbinding is echter nog actief. Dat kun je zien omdat de led voor telefonie van de FRITZ!Box nog brandt. De led gaat pas uit wanneer je de oproep beëindigt door op te hangen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 FRITZ!Box opnieuw opstarten

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "System".
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restart".
 4. Klik op de knop "Restart".

3 Beveiligingsprogramma's configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt wanneer je FRITZ!App Fon gebruikt:

 1. Schakel tijdelijk de beveiligingsprogramma's uit op je telefoon, bijvoorbeeld de webbeveiliging van Symantec - Norton mobile Security.
 2. Controleer of je nu zonder storingen kunt bellen met FRITZ!App Fon.
 3. Als je nu kunt bellen, werd de spraakverbinding gestoord door het beveiligingsprogramma. Schakel het programma weer in en configureer het zodat het programma spraakverbindingen toestaat. Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

4 Toegang tot microfoon inschakelen

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt wanneer je FRITZ!App Fon gebruikt op een iOS-apparaat:

 1. Open de iOS-instellingen.
 2. Tik op "Privacy" en vervolgens op "Microfoon".
 3. Schakel voor FRITZ!App Fon toegang tot de microfoon in.

5 Geavanceerde beveiligingsfuncties uitschakelen en telefoon opnieuw aanmelden

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt met een draadloze telefoon van een andere fabrikant:

Geavanceerde beveiligingsfuncties uitschakelen

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "DECT".
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel bij "Security" de geavanceerde beveiligingsfuncties uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Telefoon opnieuw aanmelden

6 Ondersteuning voor CAT-iq 2.0 uitschakelen en telefoon opnieuw aanmelden

Ondersteuning voor CAT-iq 2.0 uitschakelen

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als het probleem optreedt met een draadloze telefoon van een andere fabrikant:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "DECT".
 2. Klik in het menu "DECT" op "Base Station".
 3. Schakel bij "Troubleshooting" de optie "Support for CAT-iq 2.0-compatible devices enabled" uit.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Telefoon opnieuw aanmelden

7 STUN-server invoeren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik bij het internettelefoonnummer in kwestie op de knop (Bewerken).
 4. Controleer of je het veld "STUN server" ziet bij de invoervelden waar je je toegangsgegevens invoert.
 5. Indien het veld beschikbaar en leeg is, voer je hier het adres in van de STUN-server van je provider voor internettelefonie en klik je op "OK".
  • Als het veld niet wordt weergegeven:
   1. Selecteer uit de vervolgkeuzelijst "Other provider", zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider voor internettelefonie gebruikt.
   2. Controleer of het veld "STUN server" nu wel wordt weergegeven.
   3. Indien het veld beschikbaar is, voer je hier het adres in van de STUN-server van je provider voor internettelefonie en klik je op "OK".
    • Als het veld niet wordt weergegeven, klik je op "Cancel". De STUN-server is al voorgeconfigureerd.

8 Port forwarding voor internettelefonie configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box niet zelf verbinding maakt met internet, maar de internetverbinding van een andere router in het netwerk gebruikt:

Automatische port forwarding configureren

Als je port forwarding inschakelt in de FRITZ!Box, dan verzendt de FRITZ!Box regelmatig IP-pakketten, zodat de port forwarding van de router automatisch actief blijft:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Klik bij "Telephony connection" op "Changing the Settings" (of "Change Connection Settings").
 5. Schakel de optie "Keep port sharing of the Internet router enabled for telephony" in.
 6. Kies een geschikt tijdsinterval. Selecteer "30 seconds" als je niet weet hoe lang de tijdelijke regels voor port forwarding moeten worden gehandhaafd.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Statische port forwarding configureren

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de router geen ondersteuning biedt voor automatische port forwarding door de FRITZ!Box:

Opmerking:Informatie over de configuratie krijg je van de fabrikant van de router; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

 1. Configureer in de router statische port forwarding van willekeurige UDP-poorten >= 1024 (bijvoorbeeld 6078-6097) naar de poorten 7078-7109 van de FRITZ!Box.
 2. Configureer in de router een port forwardingregel van UDP-poort 5060 naar poort 5060 van de FRITZ!Box.

De FRITZ!Box is nu volledig geconfigureerd voor inkomende- en uitgaande verbindingen via het internet. Er zijn volgens ons geen verdere maatregelen voor dit probleem. Verdere oorzaken kunnen bijvoorbeeld storingen bij de provider voor internettelefonie zijn, of stuurt de router die de internetverbinding maakt, mogelijk de spraakpakketten niet door naar de FRITZ!Box. De FRITZ!Box kan in deze gevallen het probleem niet oplossen.