Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Extra bevestiging om bepaalde functies uit te voeren

De eerste keer dat je een gevoelige functie wijzigt of uitvoert, word je eenmalig verzocht deze handeling extra te bevestigen. De bevestiging is vervolgens een uur lang geldig, zodat u verdere wijzigingen binnen deze tijd niet opnieuw hoeft te bevestigen. Als je je binnen dit uur opnieuw aanmeldt bij de gebruikersinterface of als je de gebruikersinterface in een nieuw venster van de webbrowser opent, is er voor het uitvoeren van een gevoelige functie weer een bevestiging vereist.

Bij toegang vanuit het internet en vanuit het thuisnetwerk kun je een bevestigingscode van een authenticatorapp invoeren. In het thuisnetwerk kun je het uitvoeren ook bevestigen door op een toets van de FRITZ!Box te drukken of op een toets van een telefoon die met de FRITZ!Box verbonden is.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Uitvoeren via een toets bevestigen

 1. Druk kort op een willekeurige toets van de FRITZ!Box wanneer je hiernaar wordt gevraagd in de gebruikersinterface. Ter bevestiging lichten de leds van de FRITZ!Box één keer op.
 2. Klik dan op de gebruikersinterface in het venster "Uitvoeren bevestigd" op "OK" om het procedé te voltooien.

2 Uitvoeren via met een telefoon bevestigen

Met IP-telefoons, bijvoorbeeld FRITZ!App Fon, kunnen aan de FRITZ!Box geen toetssequenties worden gestuurd. Daarom kun je het uitvoeren niet bevestigen met een IP-telefoon:

 1. Toets op de telefoon de code in die wordt weergegeven in de gebruikersinterface en druk op de beltoets (hoorn van de haak nemen).
 2. Hang na ca. 3 seconden weer op.
 3. Klik dan op de gebruikersinterface in het venster "Uitvoeren bevestigd" op "OK" om het procedé te voltooien.

3 Uitvoeren via authenticatorapp bevestigen

Authenticatorapp installeren

 1. Installeer op het mobiele apparaat een authenticatorapp die de TOTP-methode ondersteunt (bijvoorbeeldGoogle Authenticator, Microsoft Authenticator, 2FAS Authenticator, Authy).

Authenticatorapp configureren

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Systeem".
 2. Klik in het menu "Systeem" op "FRITZ!Box-gebruikers".
 3. Klik naast de gebruiker die de beveiligingsrelevante instellingen vanuit het internet moet wijzigen op de knop (Bewerken).
 4. Klik bij "Bevestiging via app (eenmalig wachtwoord)" op "Nieuwe configuratie" en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je daarom wordt verzocht.
 5. Voer een naam in voor het mobiele apparaat.
 6. Open de authenticatorapp en configureer een nieuwe account.
 7. Richt de camera van het mobiele apparaat op de QR-code die in de FRITZ!Box wordt weergegeven, tot de code wordt herkend.
 8. Klik op "Volgende" ("Verder").
 9. Voer in het invoerveld "Code invoeren" de code in die de authenticatorapp weergeeft.
 10. Klik op "Volgende" ("Verder") en vervolgens op "Voltooid".

Uitvoering bevestigen

 1. Voer in het meldingsvenster van de FRITZ!Box de bevestigingscode uit de authenticatorapp in, zodra je hiernaar wordt gevraagd in de gebruikersinterface. De code voor de gebruiker staat in de app.
 2. Klik dan op de gebruikersinterface in het venster "Uitvoeren bevestigd" op "OK" om het procedé te voltooien.