Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Bepaalde instellingen ontbreken in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box

Je wilt een bepaalde functie gebruiken of configureren in de gebruikersinterface. De overeenkomstige instellingen, bijvoorbeeld menupunten of knoppen, worden echter niet weergegeven hoewel deze instellingen wel aanwezig zijn in de gebruikersinterface van een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 FRITZ!OS-update wordt door provider uitgevoerd

Als je FRITZ!Box is verstrekt door je internetprovider, wordt het menu "Update" verborgen door de provider, omdat de provider het nieuwe FRITZ!OS automatisch installeert. Daarom is het niet mogelijk om een update te installeren via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Informatie over de nieuwe versie van FRITZ!OS en mogelijke data krijg je van je provider.

2 Wi-Fi-netwerk inschakelen

Sommige draadloze instellingen worden alleen weergegeven als het draadloze netwerk is ingeschakeld:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
  3. Schakel het Wi-Fi-netwerk in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Telefoonfunctie inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de telefoniefunctie in de gebruikersinterface verborgen. Schakel daarom de volgende instelling in als je de telefoonfunctie van de FRITZ!Box wilt gebruiken:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Network".
  3. Schakel de optie "Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box" in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Antwoordapparaat is door FRITZ!OS 7 verwijderd

Om Mesh met FRITZ! mogelijk te maken voor jouw model FRITZ!Box, moest het antwoordapparaat worden verwijderd voor FRITZ!OS 7. Daarom is het niet meer mogelijk om het antwoordapparaat te configureren. Als je ervan afziet om gebruik te maken van Mesh en in plaats daarvan het antwoordapparaat wilt gebruiken, kun je een ouder FRITZ!OS installeren.

5 FRITZ!Box geconfigureerd als Mesh Repeater / IP-client

Als de FRITZ!Box onder "Internet > Account Information" is geconfigureerd als "IP-client", worden alle instellingen verborgen die in deze bedrijfsmodus niet bruikbaar zijn. Dat betreft bijvoorbeeld portforwarding, dynamic DNS, IP-instellingen en onlinemeter. Als de voorgeschakelde router deze functies biedt, kun je daarin de functies configureren.