Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Bepaalde instellingen ontbreken in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box

Je wilt een bepaalde functie gebruiken of configureren in de gebruikersinterface. De overeenkomstige instellingen, bijvoorbeeld menupunten of knoppen, worden echter niet weergegeven hoewel deze instellingen wel aanwezig zijn in de gebruikersinterface van een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

 1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 FRITZ!OS-update wordt door provider uitgevoerd

Als je FRITZ!Box is verstrekt door je internetprovider, wordt het menu "Update" verborgen door de provider, omdat de provider het nieuwe FRITZ!OS automatisch installeert. Daarom is het niet mogelijk om een update te installeren via de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. Informatie over de nieuwe versie van FRITZ!OS en mogelijke data krijg je van je provider.

3 Wi-Fi-netwerk inschakelen

Sommige draadloze instellingen worden alleen weergegeven als het draadloze netwerk is ingeschakeld:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
 2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi Channel".
 3. Schakel de optie "Adjust Wi-Fi channel settings"in.
 4. Schakel het Wi-Fi-netwerk in voor de 2,4 en 5 GHz-frequentieband.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Instellingen voor vaste net inschakelen

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de FRITZ!Box is aangesloten op een vaste telefoonaansluiting en de instellingen voor vastnettelefonie niet worden weergegeven in de gebruikersinterface:

 1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Telephony".
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephone Numbers".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Schakel de optie "Landline enabled" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 FRITZ!Box geconfigureerd als Mesh Repeater / IP-client

Als de FRITZ!Box onder "Internet > Account Information" is geconfigureerd als Mesh Repeater / IP-client", worden alle instellingen verborgen die in deze bedrijfsmodus niet bruikbaar zijn. Dat betreft bijvoorbeeld portforwarding, dynamic DNS, IP-instellingen, onlinemeter en DSL-informatie. Als de voorgeschakelde router deze functies biedt, kun je daarin de functies configureren. In de FRITZ!Box zijn deze functies alleen beschikbaar als de FRITZ!Box de internetverbinding tot stand brengt, bijvoorbeeld als deze bijvoorbeeld wordt gebruikt als DSL-router.