Aanbevelen:
Naar de Knowledge Base

Bepaalde instellingen ontbreken in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box

Je wilt een bepaalde functie gebruiken of configureren in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box. De overeenkomstige instellingen, bijvoorbeeld menuopties of knoppen, worden echter niet weergegeven hoewel deze instellingen wel aanwezig zijn in de gebruikersinterface van een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.

Voer de hier beschreven stappen achterelkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

  1. Installeer op de FRITZ!Box het meest recente FRITZ!OS.

2 Wi-Fi-netwerk inschakelen

Sommige Wi-Fi-instellingen worden alleen weergegeven als het Wi-Fi-netwerk is ingeschakeld:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi".
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" op "Wi-Fi-kanaal" ("Draadloos kanaal").
  3. Schakel de optie "Instellingen Wi-Fi-kanalen aanpassen" ("Instellingen draadloze kanalen aanpassen") in.
  4. Schakel het Wi-Fi-netwerk in voor de 2,4 GHz- en 5 GHz-frequentieband.
  5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

3 FRITZ!Box geconfigureerd als Mesh Repeater/IP-client

Als de FRITZ!Box onder "Internet > Toegangsgegevens" is geconfigureerd als "IP-client", worden alle instellingen verborgen die in deze bedrijfsmodus niet kunnen worden gebruikt. Dat betreft bijvoorbeeld VPN, portforwarding, onlinemeter, DNS, en IP-instellingen. Als de router vóór de FRITZ!Box deze functies biedt, kun je daarin de functies configureren.